หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 109
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,851
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 112
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,245
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤศจิกายน 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 8 พ.ย. 66

QS-005 : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ. 9 พ.ย. 66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ. พงศ์สิทธิ์

3,900/2,500

ศ. 10 พ.ย. 66

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

3,900/2,500

จ. 13 พ.ย. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

7,800/5,000 

จ. 13 พ.ย. 66

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

อ. 14 พ.ย. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

7,800/5,000 

อ. 14 พ.ย. 66

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 15 พ.ย. 66

QS-002 : แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011

อ.รมณีย์

3,500.00

พ. 15 พ.ย. 66

QS-039 :VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 22 พ.ย. 66

QS-022 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.23 พ.ย.66

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ. 24 พ.ย. 66

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ส. 25 พ.ย. 66

QS-038 : CQI-15v.2 การตรวจประเมินกระบวนการพิเศษ ระบบงานเชื่อม

อ.พงษ์สิทธิ์

3,900/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ.14 พ.ย. 66

HR-040 : สร้างภาวะผู้นำ และ GROWTH MINDSET สู่ความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900.00

พ. 15 พ.ย. 66

HR-042 : เทคนิคการส่งเสริมและสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900.00

พ. 15 พ.ย. 66

HR-037 : การสื่อสารและประสานงาน อย่างไร ได้ทั้งใจและงาน

อ.พรเทพ

3,900.00

ศ. 17 พ.ย. 66

HR-018 : เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

จ. 20 พ.ย. 66

HR-045 : ฝึกฝนการเป็นวิทยากรภายใน

อ.สมฤทธิ์

4,000.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 7 พ.ย. 66

PI-019 : Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.9 พ.ย. 66

PI-006 : การบริหารจัดการ 4M เพื่อความมีประสิทธิผลของโครงการ

อ.โกศล,รมณีย์

3,900.00

พฤ.9 พ.ย. 66

PI-062 : การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

อ.โกศล

3,900/2,500

ส.11 พ.ย. 66

PI-059  พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ.14 พ.ย. 66

PI-063 : แนวทางปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

อ.อนันต์

3,900/2,500

พ.15 พ.ย. 66

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

พ.15 พ.ย. 66

PI-001 : การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.16 พ.ย.66

PI-051 : เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.16 พ.ย.66

PI-067 : การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

พฤ.16 พ.ย.66

PI-069 : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

ศ.17 พ.ย. 66

PI-053 : การสร้างประสิทธิผลระบบบำรุงรักษาเชิงรุก

อ.โกศล

3,900/2,500

พฤ.23 พ.ย.66

PI-013 : การลดต้นทุนด้วยระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและการแก้ปัญหา

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

ส.25 พ.ย. 66

PI-057 : ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ

อ.พงศ์สิทธิ์,อ.รมณีย์

3,500.00

อ.28 พ.ย. 66

PI-020 : เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

พฤ.30 พ.ย.66

PI-054: การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

3,900/2,500

 
เว็บสำเร็จรูป
×