หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 116
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,335
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 116
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,837

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

(IATF 16949:2016 Internal Audit Techniques)

       
 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว
              (B.S.,MIE.), Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi. ประสบการณ์ร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต และจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร  เคยได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับโครงการภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

     การตรวจติดตามภายในจะต้องเป็นการตรวจที่มุ่งเน้นกระบวนการ ไม่เพียงแค่ตรวจตามข้อกำหนด หรือตามหน่วยงาน ซึ่งกระบวนที่สำคัญมากคือกระบวนการที่สัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Oriented Process) ซึ่งกระบวนการตรวจติดตามภายในของ IATF16949 นอกจากการตรวจติดตามระบบแล้ว จะต้องมีการตรวจติดตามกระบวนการผลิต (Manufacturing Process Audit) และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ (Product Audit) ดังนั้นผู้ที่จะมาเป็นผู้ตรวจติดตามจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอย่างยั่งยืน 

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่11-วันพฤหัสบดีที่   28 กันยายน        2566     เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ZOOM) /โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20)
รุ่นที่12-วันพุธที่            18 ตุลาคม          2566     เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ZOOM) /โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20)
รุ่นที่13-วันศูกร์ที่           24 พฤศจิกายน   2566     เวลา 09.00 – 16.00 น. (Online ZOOM) /โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20)

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1. ที่มา และความสำคัญของการตรวจติดตามภายใน
2. ภาพรวมของข้อกำหนด IATF 16949 และประเด็นสำคัญ
3. แนวคิดความสัมพันธ์ของข้อกำหนด และการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆภายในองค์กร MOP, COP, SOP
4. วงจรการตรวจประเมินแบบ Process Approach
5. การกำหนดโปรแกรมการตรวจประเมิน 
6. ความสามารถที่จำเป็นของ ผู้ตรวจ (Auditor)
7. เทคนิคการเขียน NC Statement
8. การดำเนินการตรวจติดตามกระบวนการ (Process Audit)
9. การดำเนินการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ (Product Audit)
10. การปิดสรุปรายงานการตรวจติดตาม เข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหารการทวนสอบ

ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท (Onsite Hotel) 
ท่านละ 2,500 บาท + Vat 7% รวมเป็น 2,675 บาท (Online ZOOM)
Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท ** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR) เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่
** ราคารวมใบรับรองการอบรม  เฉพาะนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×