" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวิติวิทยากร
 ประวัติวิทยากร     :  คุณ รมณีย์  กองแก้ว 

         ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วน และชุดประกอบโคมไฟทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ของส่วนงานควบคุม และประกันคุณภาพการผลิต งานประกอบชิ้นส่วน  งานเคลือบผิว งานฉีดพลาสติก งาน Print งาน Screen และงานพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์  รวมถึง ในส่วนงานพัฒนา Supplier ทั้งระบบงานคุณภาพ และปัญหาคุณภาพงานฉีดพลาสติก งาน Extrude งานชุบผิว เคลือบผิว งานปั๊มขึ้นรูป ยาง เหล็ก แก้ว วิทยากรยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร ให้ง่ายต่อการนำไปใช้ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ  การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis , การตัดสินใจขั้นสูงด้วยหลักการ และรวมถึงการการออกแบบหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรประวัติการศึกษา

ปริญญาโท     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                       คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาพัฒนาอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี      มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
                       คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดำเนินงาน

การฝึกอบรมและวุฒิบัตร

- วุฒิบัตร IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification Scheme (PASSED)
- วุฒิบัตร การเก็บ Saving อย่างมืออาชีพ ( Professional Cost Saving Guidance )
- วุฒิบัตร เจาะลึก AIA & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 ( TPA )
- วุฒิบัตร การางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ( Advanced Product Quality Planning and production Part Approval Process )
- วุฒิบัตร Statistical Process Control Requirement and Implement by Thailand Automotive Institute
- วุฒิบัตร IATF 16949:2015:  Requirement and Implementation by Thailand Automotive Institute (PASSED)
- วุฒิบัตร IATF 16949:2016 Internal Quality Audit and Implementation by Thailand Automotive Institute (PASSED) 
- วุฒิบัตร IQCS Certification (ISO9001 2015 Lead Auditor) by IRCA
- วุฒิบัตร การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Ana 
- วุฒิบัตร IATF 16949  Requirement and Implementation by Thailand Automotive Institute ( TAI)
- วุฒิบัตร IATF16949   Internal Quality Audit and Implementation by TAI (PASSED)
- วุฒิบัตร The Green Industry Practitioner ( The Elevation of Entrepreneurs Management System Std. ) by MASCI
- วุฒิบัตร นักปฏิบัติระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ขั้นก้าวหน้า by MASCI
 - วุฒิบัตร โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก  ปี 1 (SMEs Promotion Project I) by MASCI
- วุฒิบัตร โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก ปี 2 (SMEs Promotion Project II) by MASCI
- วุฒิบัตร โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก ปี 3 (SMEs Promotion Project III) by MASCI
- วุฒิบัตร “Internal Auditor for ISO9001:2008”, by SGS (Thailand) Limited. (PASSED)
- วุฒิบัตร “Advanced Product Quality Planning (APQP) for ISO/TS 16949”, by SGS (Thailand) Co .,Ltd.
- วุฒิบัตร “Product Planning Implementation for Automotive Industry, by สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute).
- วุฒิบัตร Total Quality Management : TQM, by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute).
- วุฒิบัตร ISO9001 Internal Quality Audit by  SGS (Thailand ) (PASSED)
- วุฒิบัตร TS16949 Introduction & Implementation by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร TS16949 Implementation course by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร TS16949 Internal Auditing by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร Process & Product Audit Technique for ISO/ TS16949 : 2009  by Moody International (Thailand)
- วุฒิบัตร Supplier Quality Development Technique for ISO/TS16949 by Moody International (Thailand)
- วุฒิบัตร Introduction to QS 9000 by LVM (Asia)
- วุฒิบัตร QS 9000 Implementation course by LVM (Asia)
- วุฒิบัตร QC Techniques (QC 7 Tools) by Technology Promotion Institute
- วุฒิบัตร Kaizen by Technology Promotion Institute
- วุฒิบัตร Introduction of Paint by Nippon Paint (Thailand)
- วุฒิบัตร Quality built -in process by Khasetsart University                                                                                    
- วุฒิบัตร Toyota Business  Practise-TBP by Toyota Academy (Thailand )
- วุฒิบัตร ISO 14001 Environment Management System Audit by LVM (Asia)
- วุฒิบัตร ISO 14001 :2004 Internal Auditor by BUREAU VERITAS
- วุฒิบัตร Interpretation of ISO14001 :2004 Requirements Training Course by Bureau Veritas.
- วุฒิบัตร Active Training Techniques by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร Integrated Quality Management System (TPA)
- วุฒิบัตร Creative and Systematic QCC Techniques (Quality Training)
- วุฒิบัตร Statistical Method & Analysis Data by Kasetsart University
- วุฒิบัตร Failure Mode and Effect  Analysis : FMEA (LVM ASIA)
- วุฒิบัตร Measurement System Analysis for TS16949 (4th Edition) (SGS)
- วุฒิบัตร Statistical Process Control : SPC (LVM ASIA )
- วุฒิบัตร “การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาด้วยเทคนิค Why Why  Analysis” ( Root Cause Analysis by Why Why Analysis )

  หัวข้อหลักสูตรจากประสบการณ์ในการบรรยายและความเชี่ยวชาญ 

Quality Management & Consulting
- หลักสูตร “ ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 :2015 และการนำไปใช้” (Quality Management System requirement and Implementation )
• หลักสูตร  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับธุรกิจ SME ในมุมมองของที่ปรึกษา ( Success Factors of ISO9001 system for SME Enterprises ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• หลักสูตร  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับธุรกิจ SME ในมุมมองของที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• หลักสูตร   IATF16949 : 2016 Internal Quality Audit บริษัทพาราไดซ์ พลาสติก (1989 ) จำกัด
• หลักสูตร  IATF16949 : 2016 Requirement and Implementationบริษัทพาราไดซ์ พลาสติก (1989 ) จำกัด
• หลักสูตร  ISO 9001 : 2015 Requirement and Implementation บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร  IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัทปิคนิค พลาสติก จำกัด
• หลักสูตร Process Control for achieve the target  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร  Internal Quality Audit (ISO 19011) บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ภายในองค์กร  บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร 4M Change Control in process  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร Operation Process Standard  Design  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร Process Flow Analysis บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
• หลักสูตร IATF16949 : 2016 Internal Quality Audit บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
- หลักสูตร “เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
• หลักสูตร  Initial Production Part Control  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร Supplier Quality Manual  for ISO/TS16949   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
หลักสูตร Supplier Improvement Project   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
• หลักสูตร การสร้างเสริมคุณภาพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร ข้อกำหนด IATF16949  และการนำไปใช้ บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส  มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
• หลักสูตร กระบวนการ ในการอนุมัติผลิตภัณฑ์และ ชิ้นส่วน บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• หลักสูตร ข้อกำหนด IATF16949  และการนำไปใช้ บริษัท โอฮาชิ เทคนิคก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท เอ็นเอส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท ยูเนียนออโตพาร์ทส  มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด 
• หลักสูตร  Quality Control Circle for Productivity Improvement    บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Nurse Call System   บริษัท เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์และพลาสติก จำกัด
- หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Mistake-Proofing to Poka-Yoke) 
- หลักสูตร “การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” (Quality Sustainable Development) 
- หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” (QCC for Improvement) 
- หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขงานด้านคุณภาพ” (Quality Problem Solving & Decision Making) 
- หลักสูตร “การเตรียมและจัดทำเอกสารแผนวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น (FMEA) และแผนควบคุม (Control plan)”
- หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกาหนด IATF16949” 
- หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (APQP) และการพิสูจน์ยืนยันรับรอง (PPAP) ตามข้อกาหนด  IATF 16949”
- หลักสูตร “การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis” (Root Cause Analysis by Why Why Analysis)
- หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการ และผลิตภัณฑ์” (Process & Product Audit Technique)
 - หลักสูตร “การบูรนาการระบบบริหารคุณภาพ ISO9001&IATF16949”(Integrated Quality Management System ISO9001& IATF16949)
- หลักสูตร  ISO/TS 16949 : 2009  บริษัท ศิริวัฒนา พลาสติก (1989 ) จำกัด
- หลักสูตร IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด
- หลักสูตรการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Public Training )
- หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง บริษัทยูเนียนออโตพาร์ทส  มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
- หลักสูตรหลักสูตรการตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการตามข้อกำหนด IATF16949 บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด

Productivity Management
- หลักสูตร “การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตสาหรับหัวหน้างาน” (Production control and Cost Management) 
- หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ“ (Introduction to Six Sigma)
- หลักสูตร “การสร้างสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping : VSM) 
- หลักสูตร “แนวคิดองค์กรแบบลีน” (Lean manufacturing thinking and Management) 
- หลักสูตร Defect Improvement Project  บริษัท เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์และพลาสติก จำกัด
- หลักสูตร Defect Improvement Project  บริษัท วีพีเอส พลาสติก จำกัด
- หลักสูตร Defect Improvement Project  บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด
- หลักสูตร Defect Improvement Project  บริษัท ปิคนิค พลาสติก จำกัด
- หลักสูตร “กิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและและลดการสูญเปล่า” (Kaizen for Work Improvement)
- หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการป้องกัน” (Problem Analysis Techniques and Prevention) 
- หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น” (Visual System)
- หลักสูตร “การเขียนแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effective Action Plan Writing)
- หลักสูตร “เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs (MURI, MURA, MUDA) ในกระบวนการ”
- หลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ” (Industrials Engineering Techniques) 
• หลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุนบริษัท บริษัท ทำถูก จำกัด

Human Motivation 
- หลักสูตร เทคนิคการรายงาน และการติดตามงานที่ผู้บริหารต้องการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 1 

Quality Management & Consulting 
- หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 2 
- หลักสูตร หลักสูตรจิตสำนึกด้านคุณภาพ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

วิธีการฝึกอบรม ; (ทฤษฏี 40% เชิงปฏิบัติการ 60%)

- บรรยายและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงกับรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานระหว่างทักษะความสามารถจาก
ประสบการณ์ในการทำงานและการศึกษาเพิ่มเติมมาผสมผสานกับรูปแบบการทำงานแบบคนญี่ปุ่นแบบลงตัว 
- กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 


 


เว็บสำเร็จรูป
×