หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 305
เมื่อวาน 401
ทั้งหมด 322,098
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 339
เมื่อวาน 433
ทั้งหมด 364,769
 ประวัติวิทยากร     :  คุณ รมณีย์ กองแก้ว  ( Ms. Rommanee Kongkaew ) 

  ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ทำงาน : 29/265-266 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

  โทรศัพท์มือถือ : 09-2835-2953  E-mail : crommanee20@gmail.com 

  ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการที่ปรึกษาบริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

  ประสบการณ์ในการทำงาน : 24 ปี


ประวัติการศึกษา/ดูงาน

พ.ศ. 2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การวิจัยการดำเนินงาน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- พ.ศ. 2558 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนางานอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์(2ปี) 
- งานวิจัย ” ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการขอรับรองระบบ ISO9001 สำหรับธุรกิจ SME ในมุมมองของที่ ปรึกษา ”
- ดูงานนวัตกรรมการออกแบบที่ประเทศสิงคโปร์ "

ทักษะความเชี่ยวชาญ

          - ด้านระบบคุณภาพ IATF 16949 , ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, ISO 30401, ISO 45001 
          - เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน การประยุกต์ใช้ลีนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมสีเขียว, พลังงานสะอาด, 
            เศษฐกิจหมุนเวียน (Cercular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy), เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) 
            ตามลำดับ และอื่นๆ


ประวัติการทำงาน / รางวัล/ ดูงาน

พ.ศ. 2540 - 2541 รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในประเทศ ( Local Material ) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

OEM : สำหรับผลิตชุดประกอบโคมไฟส่องสว่าง ทั้งรถยนต์ และรถมอเตอร์ ไซด์ ได้แก่ หลอดไฟ ชิ้นงาน พลาสติก งานเคลือบผิวโครเมียม ยาง สี พ่น แก้ว เหล็ก ชิ้นงานงานพ่นสีจากผู้ผลิต สติกเกอร์ เม็ด พลาสติก Sponge

พ.ศ. 2541- 2542 รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบในประเทศ ( Local Material ) และต่างประเทศ บริษัท ไทยสแตนเลย์การ ไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี(เพิ่มเติม) 

CKD : สำหรับผลิตชุดประกอบโคมไฟส่องสว่างรถยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ ชิ้นงานพลาสติก ยาง ชุดประกอบสายไฟ กำหนดมาตรฐานโดยการออกแบบการทดลองในการตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้าทีมี ปัญหา เพื่อเพิ่มเงื่อนไข การตรวจสอบในจุดที่ต้องการการควบคุมพิเศษ และส่งต่อ ให้ฝ่าย Design เพิ่ม Spec. ใน Drawing หรือ  เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ 
 - การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้า โดย CMM, Dimension Microscope, Height gauge, Vernier Profile Projector , Hardness Tester , Microscope, Thickness gauge….etc. 

ทีมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางาน New Model ที่บริษัท แม่ที่ประเทศญี่ปุ่น (Japan Stanley Co., Ltd ) เคยดูกระบวนการผลิตรถยนต์ HONDA ที่ประเทศญี่ปุ่น ( HONDA JAPAN ) 

พ.ศ. 2542 – 2551 รับผิดชอบงานฝ่ายรับประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Production Quality Assurance) บริษัท  ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ( Process Control )
- กระบวนการฉีดพลาสติก , BMC              - งานพ่นสี ( Painting Part ) 
- กระบวนการเคลือบผิว ( Evapuration )   - งานประกอบ ( Assembly Part ) 
- กระบวนการผลิตหลอดไฟ WB 

ติดต่อประสานงานลูกค้า( Customer Contact ) 
ได้แก่ วิเคราะห์แก้ไขปัญหางาน FG ที่หลุดรอดไปที่ลุกค้า , รองรับการตรวจระบบ & ตรวจกระบวนการผลิต ได้แก่ AAT, HONDA , MMTh , NISSAN , GM ,ISUZU , Toyota , THAI HONDA , VA/VE Project 

อื่น ๆ ( Other ) 
- คณะกรรมการ QCC Committee ( 14 ปี(2543 –2557) )
- Trainer ( QCC activity, Supplier Project, Supplier Manual…etc. 

พ.ศ. 2542 – 2551 รับผิดชอบงานฝ่ายรับประกันคุณภาพกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ (Production Quality Assurance) บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี( ต่อ ) 

- Kaizen and Snap player 14 Years (2543 –2557) 
- ตัวแทนสิ่งแวดล้อม ( Environment Representative :ER ) ( 5 ปี ) ( 2543–2547 ) 
- ISO14001 System Auditor 4 Years ( 2543–2551 )
- ISO/TS16949 ,ISO9001 System Auditor and Management 14 Years ( 2543 – 2557 )
- ตัวแทน VA/VE project ของฝ่ายคุณภาพ ( VA/VE Project )
- ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ( New Product Development Team) 

ได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2552 – 2557 รับผิดชอบงานโครงการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพผู้ผลิต ( Supplier Improvement Project)บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ IATF 16949 , ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 13485, ISO 30401,  ISO 45001, เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และอื่นๆ ประจำ บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระให้กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง ประเทศไทย ทางด้านการ เพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพการผลิต และเสริมสร้างสมรรถนะ เชิงลึกเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบรับรองมาตรฐาน ระบบ ISO 9001 

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทางด้านกิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาขีดความสามารถใน    การแข่งขันภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ( เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) )
                                           

ประวัติการฝึกอบรม

พ.ศ. 2564 ทำ KM อย่างไรให้เพิ่มผลิตภาพ (KM for Productivity) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
พ.ศ. 2564 การจัดการกระบวนการ ( Process Management in Practise) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
พ.ศ. 2564 พลังงานสะอาดเพื่อการสร้างธุรกิจ ( Cleantech for Business) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2564 การเตรียมความพร้อมและยกระดับสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล 
พ.ศ. 2564 เกณฑ์การประเมินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และการยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วย ระบบ Lean automation ครั้งที่ 7/2564 
พ.ศ. 2564 การประยุกต์ใช้ลีนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2564 หลักการลีนสีเขียว (Green Lean) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2564 ข้อกำหนด ISO13485:2016 by B Smart Consulting 
พ.ศ. 2564 การตรวจสอบภายในและการจัดการทบทวน ISO13485:2016 Internal Audit & Management 
พ.ศ. 2564 การประเมินความเสี่ยง ISO13485 : 2016 (Risk Assessment of ISO13485 : 2016) โดย B Smart Consulting 
พ.ศ. 2563 การประเมินความเสี่ยงในการตีความ nterpretation Risk Assessment (Risk & Opportunity and HACCP) by by Advance outsource Management CO., LTD 
พ.ศ. 2563 การประเมินความเสี่ยงในการตีความ Interpretation Requirement : อย. GMP CODEX HALAL and FSSC22000 by Advance outsource Management CO., lTD
พ.ศ. 2563 การตีความ Interpretation IA & MRW : อ.ย., GMP, GHP, GMP CODEX, HALAL and FSSC22000 by Advance outsource Management CO., lTD 
พ.ศ. 2563 การจัดการโลจิสติกLogistic Management & ISO 28000 : 2007 by B Smart Consulting 
พ.ศ. 2563 การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดย บริษัท คิวแอนด์เอ จำกัด 
พ.ศ. 2562 เจาะลึก AIA & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949 : 2016 โดยสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
พ.ศ. 2562 “กระชับองค์กร สร้างธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยแนวคิด Lean Environment “ รูปแบบออนไลน์ภายใต้ โครงการการพัฒนาระบบการส่งเสริม SME โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2562 โครงการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการแข่งขันได่ในตลาดโลก รับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
พ.ศ. 2562 SME Promotion Project III ( Management System Advance Practitioner) โดยสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ พ.ศ. 2561 การวิเคราะห์ผลกระทบ และความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้น Potential Failure Mode and Effect Analysis (Fourth Edition) โดย บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2561 การวางแผนคุณภาพการผลิตล่วงหน้า และกระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วน โดย บริษัท เอส เอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด 
พ.ศ. 2561 การวิเคราะห์โหมดความล้มเหลวและผลกระทบ( Failure Mode and Effect Analysis : FMEA 
พ.ศ. 2561 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis for IATF16949(4th Edition)(SGS)
พ.ศ. 2561 การวิเคราะห์ ทำไม-ทำไม (Why-Why Analysis ) 
พ.ศ. 2561 Snap Player (Kaizen ( Japan System)) 
พ.ศ. 2561 การปฏิบัติอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry Practice Course โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2561 การแนะนำสีโดย Nippon Paint (Thailand) 
พ.ศ. 2561 เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำหรับ ISO/TS16949 : 2009 by Moody International (Thailand) พ.ศ. 2561 เทคนิคการพัฒนาคุณภาพซัพพลายเออร์สำหรับ ISO/TS16949 (Supplier Quality Development Technique for ISO/TS16949 by Moody International (Thailand) 
พ.ศ. 2561 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงรุก (Active Training Techniques) by Robere & Associate (Thailand) 
พ.ศ. 2561 การแนะนำสีโดย Nippon Paint (Thailand) 
พ.ศ. 2561 เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการและผลิตภัณฑ์สำหรับ ISO/TS16949 : 2009 
พ.ศ. 2561 เทคนิคการพัฒนาคุณภาพซัพพลายเออร์สำหรับ ISO/TS16949 by Moody Internationa (Thailand) 
พ.ศ. 2561 เทคนิคการฝึกอบรมเชิงรุก (ActiveTrainingTechniques) by Robere & Associate (Thailand) 
พ.ศ. 2560 หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว (The Green Industry Practitionner Training Coursec) ภายใต้การยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการผู้ประกอบการโครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายเลขใบรับรอง: GL_08 /2017
พ.ศ. 2560 ข้อกำหนดและการดำเนินการควบคุมกระบวนการทางสถิติ(Statistical Process Control Requirement and Implement) โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สาขาสถาบันยานยนต์ 
พ.ศ. 2560 เทคนิคการตรวจสอบภายใน ตามระบบ IATF16949:2016 โดยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ 
พ.ศ. 2560 นักปฎิบัติการระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ขั้นก้าวหน้า ( SMEs Promotion Project II โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
พ.ศ. 2560 ข้อกำหนด IATF16949:2016 และฝึกปฎิบัติ โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สาขาสถาบันยานยนต์ 
พ.ศ. 2560 Interpretation of ISO14001 :2004 Requirements Training Course by Bureau Veritas 
พ.ศ. 2559 สอบผ่านหลักสูตร “ IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification Scheme (PASSED) Licensed by IQCS Certification 
พ.ศ. 2559 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการขอรับรองระบบ ISO 9001 สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ในมุมมองที่ปรึกษา พ.ศ. 2559 โครงการ SMEs ขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
พ.ศ. 2550 ระบบการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ (Integrated Quality Management System) (TPA) 
พ.ศ. 2549 Toyota Business Practise-TBP by Toyota Academy (Thailand ) 
พ.ศ. 2547 TS16949 Internal Auditing by Robere & Associate (Thailand) 
พ.ศ. 2546 ไคเซ็น ( KAIZEN) โดยสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
พ.ศ. 2543 วิธีการทางสถิติและข้อมูลการวิเคราะห์Statistical Method & Analysis Data โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) พ.ศ. 2543 Statistic Process Control :SPC (LVM ASIA) 
พ.ศ. 2543 คุณภาพสร้างได้ในกระบวนการ (Quality built - in process) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2542 ISO9001 : 2008 Internal Quality Audit by SGS (Thailand ) (Test Passed ) 
พ.ศ. 2541 MINI MBA COURSE ( 1 ปี ) โครงการการศึกษาทางไกลดำเนินการ โดยคู่แข่งบิสซิเนสสคูล ฯลฯ

ฯลฯ


ประสบการณ์ให้คำปรึกษา (12ปี) 

พ.ศ. 2564 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ของ (จัดทำรายงานการให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท วาย.เค.เอส.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรอบการพัฒนา ทั้ง 3 ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ(Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เศรษฐกิจสี บริษัทบลูไดมอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด จำกัด กรอบการพัฒนา 2 ด้าน เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาห กิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (จัดทำรายงานการ ให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท โปร อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด กิจรรมหลัก พัฒนาลดของเสียใน กระบวนการผลิต จากการพับผิดด้านได้ 100 % )
พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) ของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (จัดทำรายงาน การให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท มีเทค โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด กิจรรมหลัก พัฒนาเพิ่มผลิตภาพใน การผลิตแม่พิมพ์ที่เครื่องจักรสามารถลดเวลาการในการผลิตแม่พิมพ์ที่เครื่องจักรได้ 90 %)
พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Regular Level) ของ สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ร่วมพัฒนา ทักษะในการทำงาน บริษัท ที เอส งามบุญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กิจรรมหลัก พัฒนาทักษะในการ ปฎิบัติงานด้านการใช้งานคมตัด การเชื่อม Spot Welding เชื่อมอาร์คด้วยมือ) 
พ.ศ. 2564 ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ ISO13485 เครื่องมือแพทย์หจก. ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ จำกัด 
พ.ศ. 2564 ให้คำปรึกษาทางด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต บริษัท ไมโคร เทาเวอร์เครน (ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2564 ให้คำปรึกษาทางด้านการเพิ่มผลิตภาพการผลิต บริษัทคานากาว่า โมลด์ แอนด์ ดาย จำกัด 
พ.ศ. 2562 ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบเอกสาร IATF16949 : 2016 บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานู แฟคเชอริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
พ.ศ. 2561 ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบเอกสาร IATF16949: 2016 บริษัท ปิคนิค พลาส อินดัสเครียลจำกัด 
พ.ศ. 2561 ให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบเอกสาร IATF16949:2016 บริษัท บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด 
พ.ศ. 2561 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบเอกสาร ISO 9001 : 2015บริษัท 2555 วี เอส เครับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ของ กรมส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม กิจรรมหลักแผนปฏิบัติการ (Digital Transformation) บริษัท ศิริวัฒนา พลาสติก (1989) จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. 2557 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท บุญภราดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2557 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท สาลี่ อินดรัสเตรียล พลาส จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2557 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท ศิริวัฒนา พลาสติก (1989) จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัท เอส.ซี.เอ็น. โลหะภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท วีพีเอส. พลาสติก จํากัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท บางกอกไทโย สปริงส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท โคเอ อินดัสเทรียล เดคอร์จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2556 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท ไวเออร์ฟอร์ม เอ.เอ็น.(ไทยแแลนด์) จำกัด จังหวัดกบินทร์บุรี 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท เอส.ซี.เอ็น. โลหะภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ ISO9001 บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จํากัด จังหวัด นครราชสีมา 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ บริษัท โคเอ อินดัสเทรียล เดคอร์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัท เอส.ซี.เอ็น. โลหะภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2555 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท เอส.ซี.เอ็น. โลหะภัณฑ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี 
พ.ศ. 2554 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัท ศิริวัฒนา พลาสติก (1989) จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร 
พ.ศ. 2554 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF16949 บริษัท อาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด จังหวัดอยุธยา 
พ.ศ. 2553 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัท ศิริวิทย์ สแตนเลย์ จํากัด จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2553 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF1694 บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดอยุธยา 
พ.ศ. 2552 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF1694 บริษัท เอส.เอส.เค กลการ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2552 ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ IATF1694 บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2552 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต บริษัท เอสแอล พลาสติก อินดัส เตรียล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 

ฯลฯ

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

พ.ศ. 2564 หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามระบบบริหารคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท ยูเนียนออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการบริหารงานขาย ตามระบบบริหารคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 หลักสูตร IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัท ทีเคซี โปรเกรสจำกัด 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการบริหารการผลิต ตามระบบบริหารคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการบริหารงานรับ-จ่ายวัตถุดิบ และ สินค้าตามระบบบริหารคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรเทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร เฟสชั่นแนลเทรนนิ่งโซลูชั่น ( Public Training )
พ.ศ. 2564 หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง บริษัท ยูเนียนออโต พาร์ท มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรหลักสูตรการตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการตามข้อกำหนด IATF16949 บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด พ.ศ. 2564 หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการบริหารงานบุคคลตามระบบบริหารคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการบริหารงานจัดซื้อ ตามระบบบริหารคุณภาพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรระบบ ISO13485 : 2016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชรินทร์เฮ็ลธ์แคร์ 
พ.ศ. 2564 เพิ่มผลิตภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและและลดการสูญเปล่า” (Kaizen for Work Improvement) บริษัท มีเทค โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด 
พ.ศ. 2564 เพิ่มผลิตภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและและลดการสูญเปล่า” (Kaizen for Work Improvement) บริษัท โปร อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด 
พ.ศ. 2564 เพิ่มผลิตภาพด้วยกิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและและลดการสูญเปล่า” (Kaizen for Work Improvement) บริษัท ไมโคร เทาเวอร์เครน (ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด 
พ.ศ. 2563 หลักสูตรข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่งโซลูชั่น
พ.ศ. 2563 หลักสูตรการตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการตามข้อกำหนด IATF16949 บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด 
พ.ศ. 2563 หลักสูตรข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้บริษัทยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด 
พ.ศ. 2563 หลักสูตรการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง โซลูชั่น 
พ.ศ. 2563 หลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน บริษัท ทำถูก จำกัด 
พ.ศ. 2563 หลักสูตรจิตสำนึกด้านคุณภาพ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
.ศ. 2562 หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท เอ็นเอส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2562 หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2561 Operation Process Standard Design บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร เทคนิคการรายงาน และการติดตามงานที่ผู้บริหารต้องการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
พ.ศ. 2561 หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท คัมเวล คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2
พ.ศ. 2561 หลักสูตร IATF16949 : 2016 Internal Quality Audit บริษัทพาราไดซ์ พลาสติก (1989 ) จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 และการนำไปใช้ บริษัท2555 วีเอสเครับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร IATF16949:2016 Requirement and Implementation บริษัทปิคนิค พลาสติก จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร Process Control for achieve the target บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2561 Process Flow Analysis บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร IATF16949:2016Requirement and Implementation บริษัทวีอีเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร Internal Quality Audit (ISO 19011) บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2561 หลักสูตร IATF16949 : 2016 Internal Quality Audit บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 
พ.ศ. 2561 เทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลงภายใน และการนำไปใช้ บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด 
พ.ศ. 2560 หลักสูตรข้อกำหนด IATF16949:2016 และการนำไปใช้ บริษัทพาราไดซ์ พลาสติก(1989 ) จำกัด 
พ.ศ. 2559 หลักสูตร ISO/TS 16949 : 2009 บริษัท ศิริวัฒนา พลาสติก (1989 ) จำกัด 
พ.ศ. 2559 หลักสูตรปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับธุรกิจ SME ใน มุมมองของที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ฯลฯ

 
เว็บสำเร็จรูป
×