หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
 ประวัติวิทยากร     :  คุณ รมณีย์ กองแก้ว  ( Ms. Rommanee Kongkaew ) 

Tel : 092-835 2953 ,  E-mail : crommanee20@gmail.com     








ประวัติการศึกษา/ดูงาน

- ปริญญาโท ; มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการ เอกพัฒนาอุตสาหกรรม
- ปริญญาตรี ;  มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการวิจัยและดำเนินงาน
- ดูงานนวตกรรมการออกแบบที่ โรงงานผลิตของประเทศสิงคโปร์
- งานวิจัย " ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการขอรับรองระบบ ISO9001 สำหรับ ธุรกิจ SME ในมุมมองของที่ปรึกษา "
- สอบผ่านหลักสูตร " IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification Scheme (PASSED) "

ประวัติการทำงาน / รางวัล/ ดูงาน

- วิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต 
-  ประสบการณ์ในการทำงาน บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   18  ปี
- ได้รับรางวัล Challenge Prize  บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   ในหัวข้อ “ Reduce Production Lead Time “
- ไปประชุมเพื่อวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหางาน New Model ที่ Japan Stanley Co., Ltd ( 10 วัน ) ที่ประเทศญี่ปุ่น
- ไปดูงานประกอบรถยนต์ที่ “ Honda Japan “ ที่ประเทศญี่ปุ่น 

Production Quality Assurance  12 ปี  บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   

  * ควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนรับเข้า ( Incoming Part )
          OEM     สำหรับผลิตชุดประกอบโคมไฟส่องสว่าง ทั้งรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์ ได้แก่ 
            
          หลอดไฟ          ชิ้นงานพลาสติก                   งานเคลือบผิวโครเมียม          ยาง                  สีพ่น            แก้ว
          เหล็ก             ชิ้นงานงานพ่นสีจากผู้ผลิต      สติกเกอร์                           เม็ดพลาสติก       Sponge                             

         CKD    สำหรับผลิตชุดประกอบโคมไฟส่องสว่างรถยนต์ 
         ได้แก่     หลอดไฟ          ชิ้นงานพลาสติก        ยาง      ชุดประกอบสายไฟ        
    • กำหนดมาตรฐานโดยการออกแบบการทดลองในการตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้าทีมีปัญหา เพื่อเพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบในจุดที่ต้องการการควบคุมพิเศษ และส่งต่อให้ฝ่าย Design เพิ่ม Spec. ใน Drawing หรือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบต่อไป
    • การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้า โดย CMM, Dimension Microscope, Height gauge, Vernier Profile Projector , Hardness Tester , Microscope, Thickness gauge, Balancer etc.

* ควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ( Process Control )
- กระบวนการฉีดพลาสติก , BMC ( Injection Part Process )  -  งานพ่นสี ( Painting Part )
- กระบวนการเคลือบผิว  ( Evapuration Process )          -  งานประกอบ ( Assembly Part )
- กระบวนการผลิตหลอดไฟ WB 

  * ติดต่อประสานงานลูกค้า( Customer Contact )
ได้แก่ วิเคราะห์แก้ไขปัญหางาน FG ที่หลุดรอดไปที่ลุกค้า , รองรับการตรวจระบบ & ตรวจกระบวนการผลิต  ได้แก่  AAT, HONDA ,        MMTh , NISSAN , GM ,ISUZU , Toyota , THAI HONDA , VA/VE Project

  * อื่น ๆ ( Other )
- คณะกรรมการ QCC Committee ( 14 ปี (2000 – 2014 ) )
- Trainer ( QCC activity, Supplier Project ,,Supplier Manual…etc. ) 
- Kaizen and Snap player 14 Years  (2000 – 2014)
- ตัวแทนสิ่งแวดล้อม ( Environment Representative :ER ) ( 5 ปี ) ( 2000 – 2004 )
- ISO14001 System Auditor  4 Years ( 2000 – 2008 ) 
- ISO/TS16949 , ISO9001 System Auditor and Management 14 Years ( 2000 – 2014 )
- ตัวแทน VA/VE project ของฝ่ายคุณภาพ (  VA/VE Project )
- ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ( New Product Development Team)

Supplier Improvement Project  6 ปี ที่ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)   

* รับผิดชอบตรวจระบบ และเยี่ยมชมโรงงาน Supplier ( Quality Control Visit ) Foamtec Asia ( Rubber Part ) , TAP Standard ( Steel Part ) , SSK        ( Steel Part )  , Nitto Matex ( Rubber Part ) , Topy Fastener ( Injection Part ) ,Union Nifco ( Fastener )  , IRC ( Rubber Part ) , PCS Nissin ( Steel Part )IRP ( Rubber Part ) , Bangkok Sanyo Spring ( Spring ) , Pongpara Codan Rubber  , Wireform A.N. ( Thailand ) ( Spring ) ,Guestec ( Silk screen ), Thaisin Metal Screw  , Thai kikuwa ( Al Dicase ) , Sum-Hitech ( Plating ) , Boonparadorn ( Steel Part ) , VPS Plastic ( Injection Part ) , Marui-Sum ( Plating & Evapuration )  , Siam Eto ( Screw ) , Nippon Paint , Moten Asia Polymer Product.Picnic Plastic ( Injection Part ) , Sirivit Stanley ( Cord CP ) , Armstrong Rubber ( Rubber ) , VPS Plastic( Injection Part ) , IRC ( Rubber Part ) , Thaikuwa ( Al Dicase ) ,SL Plastic ( Injection Part ) , Marui-Sum ( Painting & Evapuration ) , ECF ( Screw ) , Sum-Hitech ( Plating & Injection Part ) Siriwattana ( Injection Part ) ,Boonparadorn ( Steel Part ) ,Nitto Matex ( Rubber Part ) S.C.N. Metal Work ( Injection Part ) , TAP Standard ( Steel Part ) , Nissei Trading ( Tube ) , SSK Kolakarn ( Steel Part ) , Nissei Mizuki ( Wire Harness ) Nitto Saiko ( Siam Eto) , Thai Mikami ( Siam Eto ) , Metatec (Sum-Hitech ) Precission (S.C.N. ) , K.N.P  ( Steep Part ) , Precission Master ( Injection Part ) PK Plastic ( Injection Part ) , APPICO Plastic ( Painting ), Diaho Manufacturing ( Injection Part ) , KOEI Industrial ( Painting ),Thai kikuwa ( Al Dicase ) 

Supplier Improvement Project  6 ปี ที่ บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)    ( ต่อ )

Marui - Sum ( Injection Part ) , Picnic Plastic (Injection Part ) , Sum-Hitech ( Plating & Injection ) ,Armstrong Rubber , S.C.N ( Injection Part  & Stamping ) , SL Plastic ( Injection Part ) , Nissei Mizuki ( Wire Harness ) , IRC ( Rubber Part ) , Siriwattana Plastic ( Injection Part ) , Sirivit Stanley ( Cord CP ),  IRC ( Rubber Part ) , Siriwattana Plastic ( Injection Part ) , Sirivit Stanley ( Cord CP ), Pongpara Codan Rubber ,  Union Nifco ( Fastener )  , Asian Stanley ( PWB Ass'y ), V.P.S  Plastic ( Injection Part ) , V.P.S  Plastic ( Injection Part ) , BANGKOK TAIYO SPRINGS ( Spring  , KOEI (Painting & Injection Part) , S.C.N. Metal Works & Plastic Co.,Ltd., SUM HITECHS ( Plating Part)., Union Plastic , Wireform  ( Metal Part ) , Salee Industry ( Plastic Part), Siriwattana Plastic ( Injection Part ) Boonparadoon (Metal Part )

* รับผิดชอบการประเมินผล Supplierของฝ่ายจัดซื้อ( Supplier Evaluation Representative ( Import (20 บริษัทฯ ) & Local (87 บริษัทฯ) โดยการร่วมจัดทำ “ Program Supplier Evaluation “ กับแผนก R&D

* ตัวแทน VA/VE project ของฝ่ายจัดซื้อ (  VA/VE Project )

 * รับผิดชอบโครงงานปรับปรุงของเสียผู้ผลิต ( Supplier Improvement Project ) ร่วมกับคนญี่ปุ่น และ PQA โรงงาน โดยมี Supplier ที่เข้าร่วมโครงการ คร่าว ๆ ดังนี้ 
- S.C.N Co.,Ltd - Sirivit Co.,Ltd,
- Picnic Plast Co.,Ltd - Siriwattana Plast Co.,Ltd, 
- SL Plastic Co.,Ltd         - Arm Strong Rubber Part Co.,Ltd
- Koei Industrial Part Co.,Ltd


การฝึกอบรมและวุฒิบัตร

- วุฒิบัตร “ IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification Scheme (PASSED) “
- วุฒิบัตร การเก็บ Saving อย่างมืออาชีพ ( Professional Cost Saving Guidance )
- วุฒิบัตร เจาะลึก AIA & VDA FMEA 1st Edition 2019 สำหรับ IATF 16949:2016 ( TPA )
- วุฒิบัตร การางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และกระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต ( Advanced Product Quality Planning and production Part Approval Process )
- วุฒิบัตร Statistical Process Control Requirement and Implement by Thailand Automotive Institute
- วุฒิบัตร IATF 16949:2015:  Requirement and Implementation by Thailand Automotive Institute (PASSED)
- วุฒิบัตร IATF 16949:2016 Internal Quality Audit and Implementation by Thailand Automotive Institute (PASSED) 
- วุฒิบัตร IQCS Certification (ISO9001 2015 Lead Auditor) by IRCA
- วุฒิบัตร การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Ana 
- วุฒิบัตร IATF 16949  Requirement and Implementation by Thailand Automotive Institute ( TAI)
- วุฒิบัตร IATF16949   Internal Quality Audit and Implementation by TAI (PASSED)
- วุฒิบัตร The Green Industry Practitioner ( The Elevation of Entrepreneurs Management System Std. ) by MASCI
- วุฒิบัตร นักปฏิบัติระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ขั้นก้าวหน้า by MASCI
 - วุฒิบัตร โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก  ปี 1 (SMEs Promotion Project I) by MASCI
- วุฒิบัตร โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก ปี 2 (SMEs Promotion Project II) by MASCI
- วุฒิบัตร โครงการการสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในตลาดโลก ปี 3 (SMEs Promotion Project III) by MASCI
- วุฒิบัตร “Internal Auditor for ISO9001:2008”, by SGS (Thailand) Limited. (PASSED)
- วุฒิบัตร “Advanced Product Quality Planning (APQP) for ISO/TS 16949”, by SGS (Thailand) Co .,Ltd.
- วุฒิบัตร “Product Planning Implementation for Automotive Industry, by สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute).
- วุฒิบัตร Total Quality Management : TQM, by สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute).
- วุฒิบัตร ISO9001 Internal Quality Audit by  SGS (Thailand ) (PASSED)
- วุฒิบัตร TS16949 Introduction & Implementation by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร TS16949 Implementation course by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร TS16949 Internal Auditing by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร Process & Product Audit Technique for ISO/ TS16949 : 2009  by Moody International (Thailand)
- วุฒิบัตร Supplier Quality Development Technique for ISO/TS16949 by Moody International (Thailand)
- วุฒิบัตร Introduction to QS 9000 by LVM (Asia)
- วุฒิบัตร QS 9000 Implementation course by LVM (Asia)
- วุฒิบัตร QC Techniques (QC 7 Tools) by Technology Promotion Institute
- วุฒิบัตร Kaizen by Technology Promotion Institute
- วุฒิบัตร Introduction of Paint by Nippon Paint (Thailand)
- วุฒิบัตร Quality built -in process by Khasetsart University                                                                                    
- วุฒิบัตร Toyota Business  Practise-TBP by Toyota Academy (Thailand )
- วุฒิบัตร ISO 14001 Environment Management System Audit by LVM (Asia)
- วุฒิบัตร ISO 14001 :2004 Internal Auditor by BUREAU VERITAS
- วุฒิบัตร Interpretation of ISO14001 :2004 Requirements Training Course by Bureau Veritas.
- วุฒิบัตร Active Training Techniques by Robere & Associate (Thailand)
- วุฒิบัตร Integrated Quality Management System (TPA)
- วุฒิบัตร Creative and Systematic QCC Techniques (Quality Training)
- วุฒิบัตร Statistical Method & Analysis Data by Kasetsart University
- วุฒิบัตร Failure Mode and Effect  Analysis : FMEA (LVM ASIA)
- วุฒิบัตร Measurement System Analysis for TS16949 (4th Edition) (SGS)
- วุฒิบัตร Statistical Process Control : SPC (LVM ASIA )
- วุฒิบัตร “การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาด้วยเทคนิค Why Why  Analysis” ( Root Cause Analysis by Why Why Analysis ) – ข -  วุฒิบัตร “ระบบบริหารด้านโลจิตติกส์ และการจัดการความเสี่ยงการขนส่ง ISO28000”


ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและและที่ปรึกษา 

Quality Management & Consulting

- หลักสูตร “ ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 :2015 และการนำไปใช้” (Quality Management System requirement and Implementation )

• หลักสูตร  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับธุรกิจ SME ในมุมมองของที่ปรึกษา ( Success Factors of ISO9001 system for SME Enterprises ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• หลักสูตร  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 สำหรับธุรกิจ SME ในมุมมองของที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• หลักสูตร   IATF16949 : 2016 Internal Quality Audit บริษัทพาราไดซ์ พลาสติก (1989 ) จำกัด
• หลักสูตร  IATF16949 : 2016 Requirement and Implementationบริษัทพาราไดซ์ พลาสติก (1989 ) จำกัด
• หลักสูตร  ISO 9001 : 2015 Requirement and Implementation บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร  IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัทปิคนิค พลาสติก จำกัด
• หลักสูตร Process Control for achieve the target  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร  Internal Quality Audit (ISO 19011) บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ภายในองค์กร  บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• 4M Change Control in process  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• Operation Process Standard  Design  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• Process Flow Analysis บริษัท 2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
• หลักสูตร IATF16949 : 2016 Internal Quality Audit บริษัท วีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
- หลักสูตร “เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”
• Initial Production Part Control  บริษัท2555 วีเอสเค รับเบอร์ จำกัด
• หลักสูตร Supplier Quality Manual  for ISO/TS16949   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
• Supplier Improvement Project   บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
• หลักสูตร การสร้างเสริมคุณภาพ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้น บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร เครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (7 QC Tools) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร ข้อกำหนด IATF16949  และการนำไปใช้ บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส  มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
• หลักสูตร กระบวนการ ในการอนุมัติผลิตภัณฑ์และ ชิ้นส่วน บริษัท เอเชียนสแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
• หลักสูตร ข้อกำหนด IATF16949  และการนำไปใช้ บริษัท โอฮาชิ เทคนิคก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง(ไทยแลนด์) จำกัด
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท เอ็นเอส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท ยูเนียนออโตพาร์ทส  มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด 
• หลักสูตรการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด 
• หลักสูตร  Quality Control Circle for Productivity Improvement    บริษัท ไทยสแตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
• หลักสูตร Nurse Call System   บริษัท เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์และพลาสติก จำกัด
- หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Mistake-Proofing to Poka-Yoke) 
- หลักสูตร “การพัฒนาระบบคุณภาพการผลิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” (Quality Sustainable Development) 
- หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง” (QCC for Improvement) 
- หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขงานด้านคุณภาพ” (Quality Problem Solving & Decision Making) 
- หลักสูตร “การเตรียมและจัดทำเอกสารแผนวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น (FMEA) และแผนควบคุม (Control plan)”
- หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกาหนด IATF16949” 
- หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพล่วงหน้า (APQP) และการพิสูจน์ยืนยันรับรอง (PPAP) ตามข้อกาหนด  IATF 16949”
- หลักสูตร “การวิเคราะห์หาต้นตอของปัญหาด้วยเทคนิค Why Why Analysis” (Root Cause Analysis by Why Why Analysis)
- หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการ และผลิตภัณฑ์” (Process & Product Audit Technique)
 - หลักสูตร “การบูรนาการระบบบริหารคุณภาพ ISO9001&IATF16949”(Integrated Quality Management System ISO9001& IATF16949)
- หลักสูตร  ISO/TS 16949 : 2009  บริษัท ศิริวัฒนา พลาสติก (1989 ) จำกัด
- หลักสูตร IATF16949 : 2016 Requirement and Implementation บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด
- หลักสูตรการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Public Training )
- หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง บริษัทยูเนียนออโตพาร์ทส  มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
- หลักสูตรหลักสูตรการตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการตามข้อกำหนด IATF16949 บริษัท ทีเคซี โปรเกรส จำกัด

Productivity Management

- หลักสูตร “การบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตสาหรับหัวหน้างาน” (Production control and Cost Management) 
- หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ“ (Introduction to Six Sigma)
- หลักสูตร “การสร้างสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping : VSM) 
- หลักสูตร “แนวคิดองค์กรแบบลีน” (Lean manufacturing thinking and Management) 
- Defect Improvement Project  บริษัท เอส.ซี.เอ็น โลหะภัณฑ์และพลาสติก จำกัด
- Defect Improvement Project  บริษัท วีพีเอส พลาสติก จำกัด
- Defect Improvement Project  บริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด
- หลักสูตร Defect Improvement Project  บริษัท ปิคนิค พลาสติก จำกัด
- หลักสูตร “กิจกรรมไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงานและและลดการสูญเปล่า” (Kaizen for Work Improvement) 
- หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการป้องกัน” (Problem Analysis Techniques and Prevention) 
- หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น” (Visual System)
- หลักสูตร “การเขียนแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (Effective Action Plan Writing)
- หลักสูตร “เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs (MURI, MURA, MUDA) ในกระบวนการ”
- หลักสูตร “เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ” (Industrials Engineering Techniques) 
• หลักสูตรการพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุนบริษัท บริษัท ทำถูก จำกัด

Human Motivation 

- หลักสูตร เทคนิคการรายงาน และการติดตามงานที่ผู้บริหารต้องการ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 - หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  รุ่นที่ 2
- หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Quality Management & Consulting

- หลักสูตรจิตสำนึกด้านคุณภาพ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฯลฯ







เว็บสำเร็จรูป
×