หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 83
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,516
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 94
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,434
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กันยายน 2567
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 3 ก.ย. 67

QS-036 : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อ.รมณีย์

3,900/2,500

ศ. 6 ก.ย.67

QS-002 การตรวจสอบภายในและการเขียน CAR/PAR

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ.11 ก.ย.67

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พฤ.12 ก.ย.67

QS-021 : การพัฒนาผู้ขายตามระบบบริหารคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

ศ.13 ก.ย.67

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ.-ส.13-14 ก.ย.67

QS-012 : VDA 6.3 Process Audit Version 4  ( 2 วัน)

อ.ทรงพล

8,600/5,000

ศ.-ส.13-14 ก.ย.67

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001  (2วัน)

อ.พรประภา

7,800/5,000

พ.18 ก.ย.67

QS-022 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พ.-พฤ 19-20 ก.ย.67

QS-016 : Core Tools for IATF16949

อ.ทรงพล

7,800/5,00

ศ.20 ก.ย.67

QS-004 : การวิเคราะห์ระบบการวัด

อ.ทรงพล

3,500/2,500

ศ.20 ก.ย.67

QS-009 เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ.20 ก.ย.67

QS-038 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ.25 ก.ย.67

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ.26 ก.ย.67

QS-039 :VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พฤ.26 ก.ย.67

QS-040 : รวมระบบ ISO14001&45001 และการนำไปใช้

อ.พรประภา

3,900/2,500

ศ.27 ก.ย.67

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

3,900/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 5 ก.ย. 67

PI-052 : การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ. 6 ก.ย. 67

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,500/2,500

ส. 7 ก.ย. 67

PI-069 : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

อ. 10 ก.ย. 67

PI-010 การลดต้นทุนด้วย Kaizen Technique และการประยุกต์ใช้หน้างาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

อ. 10 ก.ย. 67

PI-005 เทคนิคการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 11 ก.ย. 67

PI-046 : ปฏิรูปสู่ระบบองค์กรีนยุค 4.0

อ.โกศล

3,500/2,500

ศ. 13 ก.ย. 67

PI-059 : พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ. 13 ก.ย. 67

PI-064 การบริหารจัดการ Work-in-Process ในกระบวนการผลิต

อ.อนันต์

3,900/2,500

อ. 17 ก.ย. 67

PI-044 : การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

อ. 17 ก.ย. 67

PI-054 :  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

3,500/2,500

อ. 24 ก.ย. 67

PI-051 : เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 25 ก.ย. 67

PI-020 : เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,500/2,500

พฤ. 26 ก.ย.67

PI-047 เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 Mus ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900/2,500

ศ. 27 ก.ย. 67

PI-071 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

ศ. 27 ก.ย. 67

PI-048 : การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

วศ. ดร. ทวีวัฒน์

3,900/2,900

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ.19 ก.ย. 67

HR-009 : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.19 ก.ย. 67

HR-031 : เทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รจนกร

3,500/2,000

ศ. 20 ก.ย. 67

HR-032 :  การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ.วาณี

3,500/2,000

อ. 24 ก.ย. 67

HR-044 คิดบวกเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900/2,500

พฤ. 26 ก.ย.67

HR-037 : การสื่อสารและประสานงาน อย่างไร ได้ทั้งใจและงาน

อ.พรเทพ

3,900/2,500

 

 

 
เว็บสำเร็จรูป
×