หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 103
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,322
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 103
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,824

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

(Production Planning and Control)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์  
 - MBA Logistics Management  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
             เครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต  เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

ระยะเวลาการสัมมนา  :  1 วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่4-วันพฤหัสบดีที่       7 ธันวาคม       2566      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่5-วันพฤหัสบดีที่       4 มกราคม       2567      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่6-วันพุธที่                6 มีนาคม         2567      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7-วันศุกร์ที่             31 พฤษภาคม   2567      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่8-วันจันทร์ที่            1 กรกฎาคม     2567      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่9-วันศุกร์ที่              6 กันยายน       2567      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่10-วันพฤหัสบดีที่    7 พฤศจิกายน   2567      (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

- การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต
- แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต
- การลดความสูญเสียในการผลิต 
- การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม
- การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)
- การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า
- Takt time & Cycle time 
- Process time & Cycle time & Manpower
- การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
- องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ
- การควบคุมการผลิต (Production Control)
- องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต
- วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต
- หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production Control)
- ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control 
- กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต
- การวางแผนการผลิตด้วย Production Board
- สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต 
- การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule) 
- การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)
- การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)


ค่าอบรม
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 3,745 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 2,675 บาท (Online ZOOM)
Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท
             อบรม 5 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท
** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR)
** ราคารวมใบรับรองการอบรม เฉพาะนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ 
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

 • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×