หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 112
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,854
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 115
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,248
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤษภาคม 2567
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ-พฤ. 8-9 พ.ค. 67

QS-012 : VDA 6.3 Process Audit Version 4  ( 2 วัน)

อ.ทรงพล

8,600/5,000

พ-พฤ. 8-9 พ.ค. 67

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001 (2วัน)

อ.พรประภา

7,800/5,000

อ. 14 พ.ค. 67

QS-039 :VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน VDA

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 15 พ.ค. 67

QS-004 : การวิเคราะห์ระบบการวัด

อ.ทรงพล

3,500/2,500

พ. 15 พ.ค. 67

QS-009 : เทคนิคการตรวจสอบกระบวนการผลิตและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 15 พ.ค. 67

QS-038 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับกระบวนการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 15 พ.ค. 67

QS-040 : รวมระบบ ISO14001&45001 และการนำไปใช้

อ.พรประภา

3,500/2,500

ศ. 17 พ.ค. 67

QS-021 : การพัฒนาผู้ขายตามระบบบริหารคุณภาพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

ศ. 17 พ.ค. 67

QS-022 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

3,900/2,500

ศ.-ส. 17-18 พ.ค. 67

QS-016 : Core Tools for IATF16949

อ.ทรงพล

7,800/5,800

ศ. 24 พ.ค. 67

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้              

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 29 พ.ค. 67

QS-036 : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ. 30 พ.ค. 67

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

3,900/2,500

ศ. 31 พ.ค. 67

QS-002 : การตรวจสอบภายในและการเขียน CAR/PAR

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 3 พ.ค. 67

PI-069 : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

พ. 8 พ.ค. 67

PI-059 : พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 8 พ.ค. 67

PI-064 การบริหารจัดการ Work-in-Process ในกระบวนการผลิต

อ.อนันต์

3,900/2,500

พฤ. 9 พ.ค. 67

PI-054 :  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

3,500/2,500

พฤ. 9 พ.ค. 67

PI-044 : การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ. 10 พ.ค. 67

PI-046 : ปฏิรูปสู่ระบบองค์กรีนยุค 4.0

อ.โกศล

3,500/2,500

อ.14 พ.ค.67

PI-047 : เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 Mus ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900/2,500

พฤ.16 พ.ค.67

PI-051 : เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,500/2,500

อ. 21 พ.ค.67

PI-005 เทคนิคการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.23 พ.ค.67

PI-052 : การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ. 24 พ.ค. 67

PI-020 : เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,500/2,500

ศ. 24 พ.ค. 67

PI-048 : การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานฝ่ายผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต

วศ. ดร. ทวีวัฒน์

3,900/2,900

ศ. 31 พ.ค. 67

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 15 พ.ค. 67

HR-037 : การสื่อสารและประสานงาน อย่างไร ได้ทั้งใจและงาน

อ.พรเทพ

3,900/2,900

พฤ.16 พ.ค. 67

HR-044 คิดบวกเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900/2,900

ศ. 31 พ.ค. 67

HR-009 : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานฝ่ายผลิตอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/2,900

ศ. 31 พ.ค. 67

HR-032 : การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ.วาณี

3,900/2,900

 
เว็บสำเร็จรูป
×