หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 86
เมื่อวาน 232
ทั้งหมด 288,728
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 93
เมื่อวาน 319
ทั้งหมด 327,871
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือนเมษายน 2567
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก

วิทยากร

ราคา/ท่าน

. 3 เม.. 67

PS-005 การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier

.รมณีย์

4,300/3,300

. 3 เม.. 67

PS-017 :การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

.อนันต์

4,300/3,300

พฤ. 4 เม.. 67

PS-029 :กระบวนการทำงานจัดซื้อ จัดจ้างที่ผู้บริหารต้องการ

.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ. 4 เม.. 67

PS-080 การจัดการคลังสินค้า - บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

.สมเกียรติ

4,300

. 9 เม.. 67

PS-062 :กลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน

.กัญจน์

4,300/3,300

. 10 เม.. 67

PS-038 :การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

.อนันต์

4,300/3,300

. 10 เม.. 67

PS-015 การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ.11 เม..67

PS-004:การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

.โกศล

4,300/3,300

พฤ.11 เม..67

PS-020:การวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)สำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ.11 เม..67

PS-043:การจัดทำสัญญาซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

.มนตรี

4,300/3,300

พฤ.11 เม..67

PS-077:กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

.เทวินทร์

4,300/3,300

พฤ.11 เม..67

PS-103:แนวทางปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

.อนันต์

4,300/3,300

.12 เม..67

PS-023:การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

.อนันต์

4,300/3,300

. 17 เม.. 67

PS-028:การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

.อนันต์

4,300/3,300

. 17 เม.. 67

PS-036:INCOTERMSข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

.วาณี

4,300/3,300

. 17 เม.. 67

PS-071:กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ.18 เม..67

PS-026:การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน

.อนันต์

4,300/3,300

. 19 เม.. 67

PS-025:การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ

.อนันต์(โอ่ง)

4,300/3,300

. 19 เม.. 67

PS-061:การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

.พิทักษ์พงษ์

4,300/3,300

. 19 เม.. 67

PS-063:ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

.อนันต์(โอ่ง)

4,300/3,300

.22 เม..67

PS-038 :การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

.อนันต์

4,300/3,300

.23 เม..67

PS-057:กระบวนการนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร

.วาณี

4,300/3,300

พฤ.25 เม..67

PS-001:ลดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยเทคนิคลีน

.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ.25 เม..67

PS-040:เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงการค้าต่างประเทศ

.มนตรี

4,300/3,300

พฤ.25 เม..67

PS-076:ระบบการบริหารจัดการคลังวัสดุและการลดต้นทุนในงานจัดซื้อ

.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ.25 เม..67

PS-106:การกำหนดราคาขายและการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนแบบมืออาชีพ

.กัญจน์

4,300/3,300

. 27 เม.. 67

PS-080 การจัดการคลังสินค้า - บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

.สมเกียรติ

4,300

. 29 เม.. 67

PS-044:การจัดการเอกสารส่งออก นำเข้าและพิธีการศุลกากรเบื้องต้น

ดร.ฉัตรพล

4,300/3,300

. 30 เม.. 67

PS-024:การวัดผลงาน และทำรายงานจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

.รมณีย์

4,300/3,300

 
เว็บสำเร็จรูป
×