หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 91
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,833
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 94
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,227

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Inventory and Warehouse Management for Effectiveness)


 วิทยากร

คุณพิทักษ์พงษ์ จัตุชัย

     วิทยากรผู้เชียวชาญด้านการบริหารจัดการงานอุตสาหกรรมการผลิตและการพัฒนากิจกรรมด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
จากประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 15 ปี
- อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม)
- วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- วิทยากรพิเศษกลุ่มวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกลุ่มวิชาการจัดการด้านคุณภาพ, 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

           การควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้รักษาโอกาสในการขายสินค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด แต่หากภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อ (Purchasing) นั้นอย่างมีหลักเกณฑ์จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะกระทบโดยตรงกับต้นทุน  ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) และจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ที่มีประสิทธิภาพ จะมีการวางแผนตั้งแต่การซื้อ การออกแบบระบบจัดเก็บ และเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสมหลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้  ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งประสิทธิผลอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่4 - วันศุกร์ที่              19 เมษายน        2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่5 - วันอังคารที่           15 พฤษภาคม    2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่6 - วันจันทร์ที่            15 กรกฎาคม     2567          โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7 - วันศุกร์ที่              20 กันยายน       2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่8 - วันพฤหัสบดีที่      21 พฤศจิกายน   2567           โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

1. บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า Industry 4.0  และทำไมต้องมีคลังสินค้า ?
2. ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง
3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่
4. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ของสินค้าคงคลัง ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
5. ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIs) ในการจัดการสินค้าคงคลัง
6. ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
7. แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (Unnecessary Stock) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต 
• การค้นหาปัญหาและสาเหตุ
• การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ
• แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. กลยุทธ์และการตัดสินใจในการสั่งซื้อเพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังพร้อมฝึกภาคปฏิบัติ
• การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC Analysis
• การบริหารคลังสินค้าด้วยแนวคิด Stock Keeping Units (SKUs)
• เทคนิคกำหนดปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (Economic Order Quantity ; EOQ)
• วิธีการกำหนดรอบการสั่งซื้อ (Lead Time) และจุดสั่งซื้อเพิ่ม (Re-Order Point ; ROP)
• วิธีการสั่งซื้อบนเงื่อนไขและกำหนดแบบมีส่วนลด (Quantity Discounts)
• การกำหนด Safety Stock และการเติมสินค้า (Replenishment) ให้ทันท่วงที (Just In Time)
9. การออกแบบและรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (Materials Handling System) ในคลังสินค้า
10. การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (Error Picking) และการเติมสินค้า (Replenishment) ในคลังสินค้า
11. บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ Warehouse และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers; DC)
12. การปรับข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Adjustment) และการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
13. ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า
14. เทคนิคการแก้ไขปัญหาในคลังสินค้าเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
15. ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าคงคลัง, คลังสินค้า, ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
16. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ค่าอบรม
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%     รวมเป็น 4,601 บาท
(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน 

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×