หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 144
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,886
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 147
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,280

PS-015 : การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmentally Friendly Procurement)


 วิทยากร

วิทยากร : อ.รมณีย์ กองแก้ว 


          (B.S.,MIE.), Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi. ประสบการณ์ร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิต และจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร  เคยได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ และเพิ่มผลิตภาพการผลิตให้กับโครงการภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น


 รายละเอียดคอร์ส

แนะนำหลักสูตร


การจัดซื้อไม่เพียงแต่จะพิจารณาคุณภาพ ราคา และการส่งมอบ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างทั่วๆไป แต่จะพิจารณาถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงขั้นตอนการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน เป็นการลดปัญหาที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีกฎเกณฑ์ที่ฝ่ายจัดซื้อควรต้องเรียนรู้หลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ค้าธุรกิจ หรือ Supplier เพื่อสร้างเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน ดังนั้นพนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน


วัตถุประสงค์


 1. สามารถนำเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมและองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 4.  เพื่อให้เกิดการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่12-วันอังคารที่        11 มิถุนายน       2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่13-วันพฤหัสบดีที่    11 กรกฎาคม     2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่14-วันจันทร์ที่         19 สิงหาคม       2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่15-วันพุธที่             11 กันยายน       2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่16-วันศุกร์ที่            11 ตุลาคม        2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่17-วันอังคารที่        12 พฤศจิกายน  2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่18-วันพฤหัสบดีที่    12 ธันวาคม       2567        (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

เนื้อหาการบรรยาย

1)     อะไรคือการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly procurement)

2)     ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่อภาคการผลิตและบริการ

3)     ระเบียบปฎิบัติด้านสิ่งแวดล้อม กับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4)     ภาพรวมระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Environmentally friendly procurement ”

-       Life Cycle                       -   การอนุรักษ์พลังงาน

-       ระบบบริหารจัดการ             -   อื่นๆ

 

5)     ข้อกำหนด และแนวทางในการเขียนคู่มือจัดซื้อจัดจ้างแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly procurement)

6)     การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- สินค้าฉลากสีเขียวคืออะไร 

- หมวดหมู่สินค้า/บริการที่ควรรู้ เป็นต้น

 

7)     แนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมุมมองที่ปรึกษา

8)     Workshop / ถาม-ตอบ / Pre-Test Post-Test


อัตราค่าอบรมสัมมนา (Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน
วิธีการชำระเงิน    
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )  
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน ) 
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

 • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×