หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 94
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,527
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 105
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,445

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Risk Management Purchasing and Supply Management)


 วิทยากร

อาจารย์ เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล 
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการจัดการ)วิทยากรประจำสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ และบริษัทที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็น First tier

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        กระบวนการจัดซื้อถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา และต้นทุนการผลิต รวมทั้งขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร นั่นคือ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อย่อมนำมาซึ่งความเสี่ยงในการทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรไม่บรรลุผล ดังนั้น เพื่อให้องค์กรสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดหรือบรรเทาความรุนแรงจากความเสี่ยงดังกล่าว จึงควรให้มีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ถูกต้องตั้งแต่แรก รายงาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และวิธีการประยุกต์ใช้วิธีการจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply และมีแนวทางในการนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่      11 เมษายน        2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 5 วันพฤหัสบดีที่        9 พฤษภาคม    2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่      13 มิถุนายน       2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 7 วันศุกร์ที่             12 กรกฎาคม      2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 8 วันศุกร์ที่               9 สิงหาคม        2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 9 วันพฤหัสบดีที่      12 กันยายน       2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 10 วันพฤหัสบดีที่    10 ตุลาคม         2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 11 วันศุกร์ที่             8 พฤศจิกายน   2567        โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online


 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

1. ความสำคัญของการจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

2. ขั้นตอนที่สำคัญๆสำหรับการจัดทำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

3. บริบทขององค์กรต่อการจัดทำกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply 

4. ประเด็นภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลต่อกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

5. การระบุความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

7. การประเมินผลของความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

8. การกำหนดมาตรการสำหรับการความเสี่ยงในการจัดซื้อและ Supply

9. กิจกรรมกลุ่มและนำเสนอความคิดเห็นของกลุ่ม


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%    รวมเป็น 4,601 บาท


PROMOTION !!
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน

1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    

 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 

 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 

 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3

(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย

โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 

สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×