หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 107
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,540
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 118
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,458
PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Procurement process for sustainable development)
  
 วิทยากร

วิทยากร :คุณรมณีย์ กองแก้ว : 

         M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification, IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011,14001 ….etc. )
          ประสบการณ์การทำงานกว่า 10ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การออกแบบฟอร์มการทำงาน, การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ, การปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QCC 7 Tools, การวิเคราะห์ และตัดสินใจด้าย เทคนิค Why Why ,การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม, คณะกรรมการคัดเลือกกลุ่ม QCC ส่งเข้าแข่งขันระดับองค์กรกว่า 10 ปี ได้รับรางวัล Challenge Prize ในหัวข้อ “Reduce Production Lead Time ” บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) 
          ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสสว.ร่วมกับทางสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG ,โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

          การจัดซื้อชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ ที่ดีมีคุณภาพ ต้องมาจากการคัดเลือก Supplier ซึ่งเปรียบเสมือน ต้นน้ำ ที่จะลำเลียงน้ำที่ดีมีคุณภาพ ไปจนถึงปลายน้ำ ชึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย  คุณภาพชิ้นส่วนหริอวัตถุดิบ Supplier เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลงานของจัดซื้อเกณฑ์การคัดเลือก และประเมินผล จึงสำคัญ!! และการที่จะรักษาระดับคุณภาพให้ใกล้เคียงกับช่วงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องมีการพัฒนา จึงเป็นงานที่ท้าทายของหน่วยงานจัดซื้อ 


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่22-วันพุธที่            17  เมษายน       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่23-วันศุกร์ที่           17  พฤษภาคม   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่24-วันอังคารที่       18  มิถุนายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่25-วันพฤหัสบดีที่   18  กรกฎาคม    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่26-วันจันทร์ที่        26  สิงหาคม      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่27-วันพุธที่            18  กันยายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่28-วันศุกร์ที่           18 ตุลาคม         2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่29-วันอังคารที่       19 พฤศจิกายน  2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่30-วันพฤหัสบดีที่   19 ธันวาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

1. ข้อกำหนดที่สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ เพื่อการตรวจติดตาม และพัฒนาผู้ส่งมอบ
2. การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนด้วยเทคนิค VA/VE
3. Supply Chain Management สำคัญอย่างไรต่อการจัดซื้อ
4. อะไรคือการควบคุมคุณภาพในงานจัดซื้อ (Quality Control)
5. การคัดเลือก และประเมินผู้ขายอย่างเป็นระบบ (Supplier Evaluation)
6. แนวทางการเขียนข้อตกลง Supplier Agreement เพื่อลดความขัดแย้ง
7. จัดซื้อเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไร (New Product Development)
8. การร่างโครงการพัฒนาผู้ส่งมอบ หรือ Supplier ที่ถูกใจผู้บริหาร (Supplier Improvement Project)
9. แนวทางการกำหนดบริบทควบคู่ กับกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ (Strategy) โดยคำนึงคุณค่า (Value)
    สินค้า (Product) และบริการ (Service) 
10. แนวทางการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพในงานจัดซื้อ (QCC Activity)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : หน่วยงานที่ดูและคุณภาพชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จาก Supplier หน่วยงานจัดชื้อ และผู้สนใจทั่วไป แนวทางการสัมมนา : บรรยายโดยเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้จริง

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

PROMOTION !! หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน 1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3 (พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน ) *หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×