หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 74
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,507
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 85
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,425

PS-103 : แนวทางปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบ

และการประเมินด้านโลจิสติกส์ 

(Materials Management Operations Guideline/Logistics Evaluation)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์  
 - MBA Logistics Management  ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
             เครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  อุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(การบริหารงานและการจัดการภาคอุตสาหกรรม) และวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ วิทยากรพิเศษกลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการการผลิต, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

MMOG/LE จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบและการดำเนินงานของซับพลายเออร์ เป็นเครื่องมือการประเมินด้วยตนเองที่ครบถ้วนสำหรับโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับสิทธิ์การผลิต (OEM) และซับพลายเออร์ 

จะกำหนดกลุ่มแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับงานบริการ การจัดการคลังสินค้า การผลิตและกระบวนการจัดการชิ้นส่วน ซึ่งเครื่องมือนี้จะถูกใช้อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นมาตรฐานเกือบทั้งหมด เพื่อสามารถลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลังและการขนส่ง และทำการประเมินซับพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ การจัดลำดับความสำคัญ การตรวจสอบ การฝึกอบรม การกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและการส่งมอบ ตลอดจนความปลอดภัยที่มากขึ้นเพื่อลดความแปรปรวนและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถประเมินด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ของตนเองได้อย่างครบถ้วน
2. เพื่อลดความเสี่ยง ความผิดพลาด ความไม่แน่นอนของการดำเนินงานขององค์กร
3. เพื่อสามารถกำหนดกระบวนการเพื่อการจัดการ พัฒนาการปฏิบัติงาน และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างได้ผล
5. เพื่อสร้างแผนการดำเนินงานให้เป็นมาตรฐาน รวมถึงแผนทดสอบและการตรวจสอบเพื่อรับมือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
6. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ระยะเวลาการสัมมนา  :  1 วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่6-วันพฤหัสบดีที่      11 เมษายน        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่7-วันพฤหัสบดีที่      13 มิถุนายน       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่8-วันศุกร์ที่                9 สิงหาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่9-วันพฤหัสบดีที่      10 ตุลาคม         2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online
รุ่นที่10-วันศุกร์ที่              8 พฤศจิกายน   2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวิท 20 )/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

- การปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์คืออะไร วัตถุประสงค์ ประโยชน์
- กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
 - วิธีการประเมินด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการวัตถุดิบและโลจิสติกส์ของตนเอง
- สาระสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
 - แนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบ และการประเมินด้านโลจิสติกส์
- กรณีศึกษาองค์กรที่มีระบบการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ 

การฝึกอบรม บรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง-กลาง/หัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝายปฏิบัติการคลังสินค้า, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง, และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าอบรม
ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat  7%   รวมเป็น 4,601 บาท (Hotel - Onsite) 
ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท (Zoom - Online)

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×