หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
บทความประจำเดือน (ทุกวันที่ 9)
( อยู่ในระหว่างการลงข้อมูลย้อนหลังเนื่องจากเปลี่ยน Server จากทางบริษัทฯให้บริการ Web. )
อะไรคือปัจจัยบ่งชี้ Value หรือ Non Value ของกิจกรรม (What are the Value or Non Value indicators of an activity?)
บทความใหม่ (9-3-66) อะไรคือปัจจัยบ่งชี้ Value หรือ Non Value ของกิจกรรม (What are the Value or Non Value indicators of an activity?)                                             ...
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน (Factors of Success in Sustainable Organization Management)
 บทความใหม่ (9-2-66)ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืน (Factors of Success in Sustainable Organization Management)                              ...
“ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจการผลิต (Success Factors in Manufacturing business) ”
บทความใหม่ (9-1-66) “ ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจการผลิต (Success Factors in Manufacturing business) ”                                  ...
บริหารงานผลิตอย่างไรให้ถูกใจผู้บริหาร (How to manage production to satisfy executives ?)
บทความใหม่ (9-12-65)“บริหารงานผลิตอย่างไรให้ถูกใจผู้บริหาร (How to manage production to satisfy executives ?)เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)   (Mobile : 092-835 2953 , 02-102 1898 )&...
จัดซื้ออย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (How to buy environmentally friendly?)
บทความใหม่ (9-11-65) “จัดซื้ออย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (How to buy environmentally friendly?) ”                                                       &nbs...
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
บทความใหม่ (9-10-65)  “การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Time management and planning to improve operational efficiency)”  เขียนโดย : อ.รมณีย์ กองแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (Mobile:092-835 2953,092-775 5...
“กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Procurement Process for Sustainable Development)”
บทความใหม่ (9-9-65)  “กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Procurement Process for Sustainable Development)”   เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ( Mobile : 092-835 2953, 092-775 5853 ) Email: ...
“การวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient job analysis) “
บทความใหม่   “การวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient job analysis) “   เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   ( Mobile : 092-835 2953, 092-775 5853 ) Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web:&n...
เทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process Control Technique )
บทความใหม่  “ เทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ  (Statistical Process Control Technique ) ”    เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด   วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ( Mob...
แนวทางการวิเคราะห์ระบบการวัด เพื่อความแม่นยำของข้อมูลการตรวจวัด (
บทความใหม่ แนวทางการวิเคราะห์ระบบการวัด เพื่อความแม่นยำของข้อมูลการตรวจวัด   (Guidelines for analyzing measurement systems for accuracy of measurement data )     เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์...
การตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ (Setting goals for success )
บทความใหม่ การตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ (Setting goals for success )   เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ( Mobile : 092-835 2953,092-775 5853 ) Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web: &nbs...
การทำงานอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริหาร (How to work to meet the needs of the management)
บทความใหม่  การทำงานอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริหาร (How to work to meet the needs of the management)  เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ( Mobile : 092-835 2953,092-775 5853 ) Email:  ssr.qualitycenter@gma...
4 กุญแจในการวางโมเดลธุรกิจ (4 keys to business modeling)
บทความใหม่ 4 กุญแจในการวางโมเดลธุรกิจ (4 keys to business modeling) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 ( Mobile : 092-835 2953,092-775 5853 ) Email:  ssr.quality...
การสร้างเสริมการผลิตด้วยการปรับเรียบ (Lean Manufacturing Management)
เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ( Mobile : 092-835 2953,092-775 5853 )Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web:  www.ssrqualitycenter.comสวัสด...
การออกแบบกระดานข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้บริหาร ( How to design information boards to meet executives' needs) ”
บทความใหม่ โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@gmail.com   Web: www.ssrqualitycenter.com   Line ID : ssr_trainingservice “ การออกแบบกระดานข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์ผู...
“ แนวคิดในการสร้างโมเดลธุรกิจแบบยั่งยืน ( Sustainable Business Model Ideas ) “
บทความใหม่ โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@gmail.com   Web: www.ssrqualitycenter.com   Line ID : ssr_trainingservice “ แนวคิดในการสร้างโมเดลธุรกิจแบบยั่งยืน ( Su...
คุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดี ( Qualities of a good leader )
บทความใหม่ โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@gmail.com   Web: www.ssrqualitycenter.com   Line ID : ssr_trainingservice สวัสดีค่ะทุกท่าน มีบทความสั้นๆ มาชวนอ่าน ทุ...
การจัดการ: ทำอย่างไรให้สำเร็จ ( Management: how to get things done )
บทความใหม่ โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@gmail.comWeb: www.ssrqualitycenter.com  Line ID : ssr_trainingservice สวัสดีค่ะ  มีบทความมาชวนอ่านประจำวันที่ 9 ข...
ทัศนคติความแตกต่างระหว่างต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
บทความใหม่ : “ ทัศนคติความแตกต่างระหว่างต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์( Attitude Difference Between Cost of Accounting and Cost of Economics ) ”โดย : อ.รมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ...
ความคิดแบบเติบโต ( Growth Mindset )
บทความใหม่           “ Growth Mindset ความคิดแบบเติบโต ”                   โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกั...
กระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต (Problem solving process in crisis situations)
บทความใหม่           “ กระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต (Problem solving process in crisis situations) ”  โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qua...
“ ผลิตภาพสร้างได้ในองค์กร (Productivity can be created in the organization) ”
  บทความใหม่           “ ผลิตภาพสร้างได้ในองค์กร (Productivity can be created in the organization) ”โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@...
“ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อฝ่าวิกฤต ( Management approach to break through the crisis ) “
  บทความใหม่           “ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อฝ่าวิกฤต ( Management approach to break through the crisis ) “                    ...
สายธารแห่งคุณค่าของการพัฒนากระบวนการ ( Value stream of process development)
บทความใหม่           สายธารแห่งคุณค่าของการพัฒนากระบวนการ ( Value stream of process development)                              โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835...
4 เทคนิคการทำ TPM ที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Effective TPM techniques)
บทความใหม่           4 เทคนิคการทำ TPM ที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Effective TPM techniques)   โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทย...
การบริหารจัดการผู้ผลิตในช่วงสถานการณ์วิกฤต (Supplier Management in Crisis)
บทความใหม่           การบริหารจัดการผู้ผลิตในช่วงสถานการณ์วิกฤต (Supplier Management in Crisis)   โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไ...
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ( Factors of success in problem analysis and problem solving )
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา( Factors of success in problem analysis and problem solving )    โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Email: ...
6 ขั้นตอนสำคัญสู่การทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ
บทความใหม่           โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web: www.ssrqualitycenter.com  6 ขั้...
โรงงานในฝัน “ Smart Manufacturing ”
  บทความใหม่                                                &nb...
การทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างยั่งยืน ( Sustaining the change results )
  บทความใหม่             การทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างยั่งยืน  ( Sustaining the change results ) โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ...
เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques )
 บทความใหม่เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques ) โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563Mobile : 092-835 2953, 02-102 1898  Email:  ss...
บทบาทของจิตสำนึกที่มีผลความสำเร็จ ( The Role of Consciousness to Success )
บทความใหม่                   บทบาทของจิตสำนึกที่มีผลความสำเร็จ ( The Role of Consciousness to Success ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอ...
รู้รอบด้านในงานจัดซื้อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ( All-round knowledge in procurement to respond to policies efficiently )
บทความใหม่           รู้รอบด้านในงานจัดซื้อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ( All-round knowledge in procurement to respond to policies efficiently ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษ...
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ SME ในสถานการณ์ Covid-19 ( The risk analysis for SME in the Covid-19.)
บทความใหม่           การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ SME ในสถานการณ์ Covid-19 ( The risk analysis for SME in the Covid-19.)   เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้...
บทบาทของผู้นำในช่วงวิกฤติของการระบาดของเชื้อ Covid-19 ( Leadership role during the crisis of the Covid-19 outbreak )
บทความใหม่           บทบาทของผู้นำในช่วงวิกฤติของการระบาดของเชื้อ Covid-19 ( Leadership role during the crisis of the Covid-19 outbreak ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอส...
การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ( Preparing for the changing situation effectively )
บทความใหม่           การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Preparing for the changing situation effectively ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ...
การรักษาคุณภาพในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ ( How to Maintain Good Quality Under Economic Recession )
บทความใหม่             การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ( Being aware of the quality that can be measured concretely.) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้...
การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ( Being aware of the quality that can be measured concretely.)
บทความใหม่            การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ( Being aware of the quality that can be measured concretely.) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เ...
เว็บสำเร็จรูป
×