หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
บทความประจำเดือน (ทุกวันที่ 9)
( อยู่ในระหว่างการลงข้อมูลย้อนหลังเนื่องจากเปลี่ยน Server จากทางบริษัทฯให้บริการ Web. )
การจัดการ: ทำอย่างไรให้สำเร็จ ( Management: how to get things done )
บทความใหม่ โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@gmail.comWeb: www.ssrqualitycenter.com  Line ID : ssr_trainingservice สวัสดีค่ะ  มีบทความมาชวนอ่านประจำวันที่ 9 ข...
ทัศนคติความแตกต่างระหว่างต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
บทความใหม่ : “ ทัศนคติความแตกต่างระหว่างต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์( Attitude Difference Between Cost of Accounting and Cost of Economics ) ”โดย : อ.รมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ...
ความคิดแบบเติบโต ( Growth Mindset )
บทความใหม่           “ Growth Mindset ความคิดแบบเติบโต ”                   โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกั...
กระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต (Problem solving process in crisis situations)
บทความใหม่           “ กระบวนการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต (Problem solving process in crisis situations) ”  โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qua...
“ ผลิตภาพสร้างได้ในองค์กร (Productivity can be created in the organization) ”
  บทความใหม่           “ ผลิตภาพสร้างได้ในองค์กร (Productivity can be created in the organization) ”โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 )  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด E-mail:  ssr.qualitycenter@...
“ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อฝ่าวิกฤต ( Management approach to break through the crisis ) “
  บทความใหม่           “ แนวทางการบริหารจัดการเพื่อฝ่าวิกฤต ( Management approach to break through the crisis ) “                    ...
สายธารแห่งคุณค่าของการพัฒนากระบวนการ ( Value stream of process development)
บทความใหม่           สายธารแห่งคุณค่าของการพัฒนากระบวนการ ( Value stream of process development)                              โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835...
4 เทคนิคการทำ TPM ที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Effective TPM techniques)
บทความใหม่           4 เทคนิคการทำ TPM ที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Effective TPM techniques)   โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทย...
การบริหารจัดการผู้ผลิตในช่วงสถานการณ์วิกฤต (Supplier Management in Crisis)
บทความใหม่           การบริหารจัดการผู้ผลิตในช่วงสถานการณ์วิกฤต (Supplier Management in Crisis)   โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไ...
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ( Factors of success in problem analysis and problem solving )
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา( Factors of success in problem analysis and problem solving )    โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Email: ...
6 ขั้นตอนสำคัญสู่การทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ
บทความใหม่           โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web: www.ssrqualitycenter.com  6 ขั้...
โรงงานในฝัน “ Smart Manufacturing ”
  บทความใหม่                                                &nb...
การทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างยั่งยืน ( Sustaining the change results )
  บทความใหม่             การทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างยั่งยืน  ( Sustaining the change results ) โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ...
เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques )
 บทความใหม่เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques ) โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563Mobile : 092-835 2953, 02-102 1898  Email:  ss...
บทบาทของจิตสำนึกที่มีผลความสำเร็จ ( The Role of Consciousness to Success )
บทความใหม่                   บทบาทของจิตสำนึกที่มีผลความสำเร็จ ( The Role of Consciousness to Success ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอ...
รู้รอบด้านในงานจัดซื้อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ( All-round knowledge in procurement to respond to policies efficiently )
บทความใหม่           รู้รอบด้านในงานจัดซื้อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ( All-round knowledge in procurement to respond to policies efficiently ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษ...
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ SME ในสถานการณ์ Covid-19 ( The risk analysis for SME in the Covid-19.)
บทความใหม่           การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ SME ในสถานการณ์ Covid-19 ( The risk analysis for SME in the Covid-19.)   เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้...
บทบาทของผู้นำในช่วงวิกฤติของการระบาดของเชื้อ Covid-19 ( Leadership role during the crisis of the Covid-19 outbreak )
บทความใหม่           บทบาทของผู้นำในช่วงวิกฤติของการระบาดของเชื้อ Covid-19 ( Leadership role during the crisis of the Covid-19 outbreak ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอส...
การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ( Preparing for the changing situation effectively )
บทความใหม่           การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Preparing for the changing situation effectively ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ...
การรักษาคุณภาพในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ ( How to Maintain Good Quality Under Economic Recession )
บทความใหม่             การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ( Being aware of the quality that can be measured concretely.) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้...
การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ( Being aware of the quality that can be measured concretely.)
บทความใหม่            การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ( Being aware of the quality that can be measured concretely.) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เ...
เว็บสำเร็จรูป
×