" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวิติวิทยากร
บทความประจำเดือน (ทุกวันที่ 9)
( อยู่ในระหว่างการลงข้อมูลย้อนหลังเนื่องจากเปลี่ยน Server จากทางบริษัทฯให้บริการ Web. )
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ( Factors of success in problem analysis and problem solving )
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา( Factors of success in problem analysis and problem solving )    โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด Email: ...
6 ขั้นตอนสำคัญสู่การทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ
บทความใหม่           โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว (  Mobile : 092-835 2953 ) บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 Email:  ssr.qualitycenter@gmail.com  Web: www.ssrqualitycenter.com  6 ขั้...
โรงงานในฝัน “ Smart Manufacturing ”
  บทความใหม่                                                &nb...
การทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างยั่งยืน ( Sustaining the change results )
  บทความใหม่             การทำให้ผลการเปลี่ยนแปลงคงอยู่อย่างยั่งยืน  ( Sustaining the change results ) โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ...
เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques )
 บทความใหม่เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ประสบความสำเร็จ ( Successful continuous improvement techniques ) โดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันพฤหัสที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563Mobile : 092-835 2953, 02-102 1898  Email:  ss...
บทบาทของจิตสำนึกที่มีผลความสำเร็จ ( The Role of Consciousness to Success )
บทความใหม่                   บทบาทของจิตสำนึกที่มีผลความสำเร็จ ( The Role of Consciousness to Success ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอ...
รู้รอบด้านในงานจัดซื้อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ( All-round knowledge in procurement to respond to policies efficiently )
บทความใหม่           รู้รอบด้านในงานจัดซื้อเพื่อตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ( All-round knowledge in procurement to respond to policies efficiently ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษ...
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ SME ในสถานการณ์ Covid-19 ( The risk analysis for SME in the Covid-19.)
บทความใหม่           การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ SME ในสถานการณ์ Covid-19 ( The risk analysis for SME in the Covid-19.)   เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้...
บทบาทของผู้นำในช่วงวิกฤติของการระบาดของเชื้อ Covid-19 ( Leadership role during the crisis of the Covid-19 outbreak )
บทความใหม่           บทบาทของผู้นำในช่วงวิกฤติของการระบาดของเชื้อ Covid-19 ( Leadership role during the crisis of the Covid-19 outbreak ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอส...
การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ( Preparing for the changing situation effectively )
บทความใหม่           การเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ  ( Preparing for the changing situation effectively ) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) ...
การรักษาคุณภาพในยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่ ( How to Maintain Good Quality Under Economic Recession )
บทความใหม่             การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ( Being aware of the quality that can be measured concretely.) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้...
การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม ( Being aware of the quality that can be measured concretely.)
บทความใหม่            การตระหนักถึงคุณภาพที่สามารถวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ( Being aware of the quality that can be measured concretely.) เขียนโดย : คุณรมณีย์ กองแก้ว บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เ...
เว็บสำเร็จรูป
×