หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ลงทะเบียนออนไลน์

กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์ และวิธีสมัคร
*** กรุณา​เลื่อนลงไปให้สุดเพื่อกดปุ่ม​ Submit


ชื่อบริษัท : *
วันที่ส่งใบลงทะเบียน : *
เลขที่ตั้ง : *
ตำบลหรือแขวง : *
อำเภอหรือเขต : *
จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ : *
ประเภทธุรกิจ : *
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก : *
สาขา :
ผู้ประสานงาน : *
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์ : *
มือถือ  : *
อีเมล : *
ท่านทราบข่าวการสัมมนานี้จากช่องทางใด.... :
(โปรดระบุ) :  :
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดผู้สมัคร :  :
ผู้สมัครท่านที่ 1 :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมลและID Line :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) :
Date :
ผู้สมัครท่านที่ 2 :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมลและID Line  :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) :
Date  :
ผู้สมัครท่านที่ 3 :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย  :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมลและID Line :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) :
Date  :
ผู้สมัครท่านที่ 4 :
คุณ  :
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมลและID Line :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) :
Date :
ผู้สมัครท่านที่ 5 :
คุณ :
ตำแหน่ง :
ฝ่าย :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
อีเมลและID Line  :
หลักสูตรที่ต้องการลงทะเบียน หรือรหัสหลักสูตร (เช่น PS-001) :
Date  :
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×