หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 70
เมื่อวาน 979
ทั้งหมด 277,503
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 81
เมื่อวาน 994
ทั้งหมด 315,421
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน กรกฎาคม 2567
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 4 ก.ค. 67

PS-005 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier

อ.รมณีย์

4,300/3,300

ศ. 5 ก.ค. 67

PS-105 : การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

4,300/3,300

อ. 5 ก.ค. 67

PS-060 : การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel

อ.อนันต์

4,300/3,300

พฤ.11 ก.ค. 67

PS-015 : การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ.11 ก.ค. 67

PS-020 : การวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)สำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

อ.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ.11 ก.ค. 67

PS-026 : การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน

อ.อนันต์

4,300/3,300

พฤ.11 ก.ค. 67

PS-029 : กระบวนการทำงานจัดซื้อ จัดจ้างที่ผู้บริหารต้องการ

อ.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ.11 ก.ค. 67

PS-062 : กลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อการลดต้นทุน

อ.กัญจน์

4,300/3,300

ศ. 12 ก.ค. 67

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.เทวินทร์

4,300/3,300

ส. 13 ก.ค. 67

PS-080 การจัดการคลังสินค้า/บริหารการจัดส่งและควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300

จ. 15 ก.ค. 67

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พิทักษ์พงษ์

4,300/3,300

อ. 16 ก.ค. 67

PS-004 : การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

อ.โกศล

4,300/3,300

อ. 16 ก.ค. 67

PS-024 : การวัดผลงาน และทำรายงานจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พ. 17 ก.ค. 67

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ.อนันต์

4,300/3,300

พ. 17 ก.ค. 67

PS-042 : เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

อ.มนตรี

4,300/3,300

พ. 17 ก.ค. 67

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ.อนันต์(โอ่ง)

4,300/3,300

พฤ.18 ก.ค. 67

PS-025 : การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ

อ.อนันต์(โอ่ง)

4,300/3,300

พฤ.18 ก.ค. 67

PS-045 : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

ดร. ฉัตรพล

4,300/3,300

พฤ.18 ก.ค. 67

PS-057 : กระบวนการนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร

อ.วาณี

4,300/3,300

พฤ.18 ก.ค. 67

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ.18 ก.ค. 67

PS-102 : การจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด ESG

อ.วาณี

4,300/3,300

ศ. 19 ก.ค. 67

PS-108 : ความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรับนักจัดซื้อมือใหม่

อ.อนันต์(โอ่ง)

4,300/3,300

พฤ.25 ก.ค. 67

PS-001 : ลดความสูญเปล่าในงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยเทคนิคลีน

อ.กัญจน์

4,300/3,300

พฤ.25 ก.ค. 67

PS-040 : เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงการค้าต่างประเทศ

อ.มนตรี

4,300/3,300

พฤ.25 ก.ค.67

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารการจัดส่ง และควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300

พฤ.25 ก.ค. 67

PS-104 : การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

4,300/3,300

พฤ.25 ก.ค. 67

PS-106 : การกำหนดราคาขายและการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนแบบมืออาชีพ

อ.กัญจน์

4,300/3,300

พ.29 ก.ค. 67

PS-036 : INCOTERMS ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

อ.วาณี

4,300/3,300


 
เว็บสำเร็จรูป
×