หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-094  : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร
Export and Import Process with Customs Formalities


 วิทยากร
วิทยากร : อ.วิรัตน์ บาหยัน
*ผู้จัดการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย *ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ร่วมบริหารปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        เมื่อธุรกิจเข้าสู่โลก 4.0 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีกระบวนการที่สอดคล้องและก้าวล้ำ การเปลี่ยนแปลงระบบงานวิถีใหม่ (New Normal) ท่านต้องทำอย่างไร? 
       การอบรมในครั้งนี้ ท่านสามารถนำประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพมาปรับให้สอดคล้อง ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 19 - วันศุกร์ที่           9 มิถุนายน    2566        แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 20 - วันพุธที่          12 กรกฎาคม   2566        แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 21 - วันศุกร์ที่         11 สิงหาคม     2566        แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 22 - วันศุกร์ที่           8 กันยายน     2566        แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม       2566        แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 24 - วันอังคารที่       7 พฤศจิกายน 2566        แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

* กระบวนการส่งออกและนำเข้า

* นโยบายส่งเสริมการค้าของไทย

* การเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจการค้า

* ความรู้เบื้องต้นกฎเกณฑ์การส่งออกและนำเข้า

* การเลือกปฏิบัติพิธีการศุลกากร

* ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้อกับศุลกากร

* สิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร

* การกำหนดราคาเกี่ยวข้องกับศุลกากรอย่างไร

* สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกับการเปิดเสรีทางการค้า

* เรื่องของการเสียภาษีอากรของไทยภายใต้ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.2560

* วิธีคิดและคำนวณภาษีอากร

* พิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์

* การจำแนกระบบภาษีอากรของไทย

* สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของไทย

* การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าของไทย

* มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานนำเข้าได้อย่างไร

* ภาพพิธีการส่งออกของไทย

* มีวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานส่งออกได้อย่างไร

* ใครมีหน้าที่เก็บหลักฐานทางการค้าตามกฎหมายศุลกากร   

* เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดทางกฎหมายศุลกากร

* ระบบความปลอดภัยทางการค้าของสากลเช่น  C-TPAT  &  AEO

* การทำการค้าวิถีใหม่   NEW  NORMAL


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%    รวมเป็น 4,601 บาท 

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×