หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 93
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,835
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 96
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,229

PS-005 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier 

(Supplier Development by Using Audit Aproach)

   

 วิทยากร

อ.รมณีย์ กองแก้ว
M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certi.,IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011, ISO 14001 ….etc. )
ประสบการณ์การทำงานร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การออกแบบฟอร์มการทำงาน, การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ, การปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QCC 7 Tools, การวิเคราะห์ และตัดสินใจด้าย เทคนิค Why Why , การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสสว.ร่วมกับทางสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

การพัฒนาผู้ขาย (Supplier)ถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการบริหารคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ Supplier มีระบบคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับ Supplier Manual ข้อกำหนดกฎหมาย องค์กรและลูกค้า บนพื้นฐานการค้นหาความเสี่ยงตามระบบบริหารคุณภาพ ISO และ IATF16949 ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์กรเพราะถือเป็นการประกันคุณภาพของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จัดซื้อ จัดจ้าง

ปัจจุบัน ที่นิยมทำกันคือการเข้าไปพัฒนา หรือเยี่ยมกระบวนการผลิตของผู้ขาย ( Supplier Quality Control visiting ) ด้วยการไปดำเนินการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพของผู้ขาย

ซึ่งปัญหาก็คือผู้ดำเนินการตรวจ ( Auditor ) ไม่เข้าใจวิธีการตรวจที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ทำให้ไม่สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขาดประสิทธิผลที่ดี

หลักสูตรนี้จะเน้นการตรวจติดตามแบบเจาะลึกในแต่ละกระบวนการทั้งการถามตาม  Mind Map และแนวทางการสุ่มตรวจเพื่อการพัฒนาผู้ตรวจติดตามให้มีศักยภาพสูงขึ้น และเข้าใจแนวทางการตรวจในแต่ละกระบวนการบนพื้นฐานความเสี่ยง (Find out the risks) 

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่31-วันพฤหัสบดีที่      4 กรกฎาคม    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่32-วันจันทร์ที่            5 สิงหาคม     2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่33-วันพุธที่               4 กันยายน      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่34-วันศุกร์ที่              4 ตุลาคม        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่35-วันอังคารที่           5 พฤศจิกายน 2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

1. อะไรคือการตรวจติดตามที่ก่อให้เกิดการพัฒนา  การพัฒนาแล้วได้อะไรบ้าง?

2. ข้อกำหนด และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ขาย 

3. ที่มา และความสำคัญของ Supplier Manual  

4. การกำหนดเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลผู้ขาย ( Supplier Evaluation ) และตัวอย่าง

5. การคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ ( Supplier Selection ) /ตัวอย่าง Check List (Self Assessment)

6. การจัดทำ และนำAVL ( Approval Vendor List ) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตัวอย่าง

7. การอ่านแผนควบคุม (Control Plan ) กระบวนการผลิต พร้อมตัวอย่าง

8. วางโปรแกรมการตรวจ อย่างไร เมื่อผู้ขาย หรือSupplier มีมากมาย

9. การออกแบบ Check List โดยใช้แผนภูมิเต่า ( Process Approach ) และตัวอย่าง

10. เทคนิคการตั้งคำถามเจาะลึก 4M อย่างเป็นระบบด้วย Mind Map เพื่อค้นหาความเสี่ยง (Find out the risks)

11. การเขียนรายงานการตรวจติดตาม

12. กรณีศึกษา การตรวจติดตามกระบวนการ โดยใช้แผนภูมิเต่า ได้แก่ รับคำสั่งซื้อ (Purchasing Order),

      การวางแผนการตรวจรับวัตถุดิบ (Material Receiving), การวางแผนการผลิต (Production Planning),

      การควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Process) ,การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

      (Preventive Maintenance Process) ,...


แนะแนวทางการฝึกอบรม : ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ประกอบการทำ Workshop


ค่าอบรม : (Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท
PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน
วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×