หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 320
เมื่อวาน 401
ทั้งหมด 322,113
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 354
เมื่อวาน 433
ทั้งหมด 364,784

PI-054: การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ 

(Industrial Cost Analysis for Professional)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.โกศล  ดีศีลธรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการ  การพัฒนาผลิตภาพองค์กร เครื่องมือบริหารยุคใหม่ วิศวกรรมบำรุงรักษา วิศวกรรมคุณภาพ  รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่าง ๆ โดยมีผลงานเขียนบทความให้กับนิตยสารหลายฉบับและผลงานหนังสือมากมาย อาทิ กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ, สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQM, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน, การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม, การบริหารแบบโจิสติกส์, ลีนโลจิสติกส์,กระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่,พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น(LEAN KAIZEN WAYS) เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        ปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ต้นทุน“  เป็นปัจจัยหนึ่งในการแข่งขันทางธุกิจที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรภาคการผลิต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องมีการวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อาทิ การประมาณต้นทุนก่อนดำเนินการผลิตและใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดราคาสินค้า รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ การดำเนินกิจกรรมไคเซ็น การใช้เป็นข้อมูลมาตรฐานสำหรับติดตามและควบคุมต้นทุนการผลิต 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา   : ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร นักวิเคราะห์ต้นทุน นักวางแผนและเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ระยะเวลาการสัมมนา  :             1     วัน  เวลา 09.00 – 16.00 น.


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่5-วันพฤหัสบดีที่    9 พฤษภาคม      2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่6-วันพุธที่           24 กรกฎาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่7-วันอังคารที่      17 กันยายน         2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่8-วันจันทร์ที่       18 พฤศจิกายน    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

- บทบาทการบริหารต้นทุนกับการแข่งขันยุคใหม่
- โครงสร้างต้นทุนการผลิต
- แนวคิดมูลค่าเพิ่มการผลิต
- การวิเคราะห์กิจกรรมการผลิต
- แนวคิดต้นทุนคุณภาพ
- ปัญหาการจัดสรรต้นทุน
- การเชื่อมโยงระบบจัดการฐานข้อมูลต้นทุน
- แนวทางและขั้นตอนการประมาณต้นทุน
- การวางแผนผลิตภัณฑ์
- การกำหนดต้นทุนป้าหมายและปัจจัยกำหนดราคาเพื่อการแข่งขัน
- ปัจจัยวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ลดต้นทุน
- กลยุทธ์สนับสนุนการตัดสินใจจัดหาจัดซื้อ
- แผนการติดตามควบคุมต้นทุนการผลิต
- กระบวนทัศน์การวัดผลการดำเนินงาน
- ประเด็นการวินิจฉัยระบบต้นทุน

ค่าอบรม
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 3,745 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 2,675 บาท (Online ZOOM)

PROMOTION !!
อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท 
อบรมครบ 3 ท่านเพียงท่านละ 3,200 บาท / อบรมครบ 10 ท่านเพียงท่านละ 2,900 บาท
ตารางอบรมระบบคุณภาพ/ ผลิตภาพ/ HR  ประจำปี 2567  (Public Training 2024 )              

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×