หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 224
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 254,944
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 269
เมื่อวาน 412
ทั้งหมด 290,988

PI-062 : การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

(Total Productive Maintenance)


 วิทยากร

วิทยากร :อ.โกศล  ดีศีลธรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการจัดการ  การพัฒนาผลิตภาพองค์กร เครื่องมือบริหารยุคใหม่ วิศวกรรมบำรุงรักษา วิศวกรรมคุณภาพ  รวมทั้งเป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่าง ๆ โดยมีผลงานเขียนบทความให้กับนิตยสารหลายฉบับและผลงานหนังสือมากมาย อาทิ กลยุทธ์และกลวิธีการเพิ่มผลิตภาพ, สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย TQM, เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยแนวคิดลีน, การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม, การบริหารแบบโจิสติกส์, ลีนโลจิสติกส์,กระบวนทัศน์การวัดผลยุคใหม่,พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีไคเซ็น(LEAN KAIZEN WAYS) เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

ปัญหาความสูญเสียจากเครื่องจักรขัดข้องได้เป็นประเด็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะภาคการผลิต  เนื่องจากเครื่องจักรซึ่งเป็นปัจจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเกิดปัญหาขัดข้องก็จะเกิดความสูญเสียทั้งในสายการผลิตและโอกาสการแข่งขันทาธุรกิจ  ดังนั้นการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM) ได้มีบทบาทสนับสนุนการสร้างผลิตภาพระยะยาวให้กับองค์กรยุคใหม่ 

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจปรัชญาและบทบาท TPM ในยุคแห่งการแข่งขัน
2. ลดความสูญเสียจากเครื่องจักรขัดข้องและสร้างผลกำไรระยะยาวจากผลิตภาพการดำเนินงาน 
3. สร้างความมีส่วนร่วมพัฒนาระบบบำรุงรักษาทวีผล

ผู้เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร  ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และผู้สนใจเทคนิคงานบำรุงรักษา


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่4-วันพฤหัสบดีที่     22 กุมภาพันธ์    2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่5-วันพุธที่              24 เมษายน        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่6-วันอังคารที่         25 มิถุนายน       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่7-วันพุธที่                7 สิงหาคม       2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่8-วันศุกร์ที่            25 ตุลาคม         2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online
รุ่นที่9-วันพฤหัสบดีที่    26 ธันวาคม        2567    (เวลา 09.00 - 16.00 น.)  โรงแรมจัสมิน ( สุขุมวิท 23) /Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

1. ปัญหาและผลกระทบเครื่องจักรชำรุดชำรุด
2. ปัจจัยการเสื่อมสภาพและสาเหตุปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง
3. บทบาทการพัฒนาระบบบำรุงรักษา
4. ประเภทงานบำรุงรักษา
5. หลักการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
6. ความสัมพันธ์ระหว่าง TPM กับแนวคิดลีนและ TQM
7. แนวคิดเครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)
8. ประเภทความสูญเสียหลักในสายการผลิต
9. เสาหลักแห่งความสำเร็จสำหรับ TPM (The Eight Major Pillars of TPM) อาทิ กิจกรรม 5 ส.การบำรุงรักษาด้วยตนเอง กิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบำรุงรักษาเชิงวางแผน การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ การศึกษาและฝึกอบรม TPM สำหรับปรับปรุงสำนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
10. การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อพัฒนา TPM ทั่วทั้งองค์กร
11. ขั้นตอนดำเนินการสู่เป้าหมาย TPM
12. การวัดประสิทธิผลเครื่องจักรโดยรวม(Overall Equipment Effectiveness)
13. กิจกรรมส่งเสริม TPM(TPM Promotion)
14. ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัด
     

ค่าอบรม
ท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 3,745 บาท (Onsite Hotel)
ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็ น 2,675 บาท (Online ZOOM)

PROMOTION !!
อบรมครบ 3 ท่านเพียงท่านละ 3,200 บาท / อบรมครบ 10 ท่านเพียงท่านละ 2,900 บาท              
ตารางอบรมระบบคุณภาพ/ ผลิตภาพ/ HR  ประจำปี 2567  (Public Training 2024 )              

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×