หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 109
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,328
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 109
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,830

QS-035 การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA6.3  

(VDA 6.3 Process Audit )       

 วิทยากร
อ. พงศ์สิทธิ์

IE.(งานวิจัย การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001) ,MIE. (งานวิจัย ออกแบบงาน ปรับปรุงสถานีงาน และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน กระบวนการผลิต Arc Stack Medium ด้วยหลักการยศาสตร์ และ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ IE NETWORK 2011 ดูงานต่างประเทศ ด้านคุณภาพ DENSO corporation Japan (1997), Isuzu motors Japan (2000), Audi company Germany (2007) ประสบการณ์ 30 ปี ในด้านวิศวกรรมคุณภาพ งานประกันคุณภาพ และ พัฒนาระบบ QMS / EMS / QA, QC /IATF16949 /VDA 6.3/6.5


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

       ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของยุโรป ประเทศเยอรมนี ได้นำ VDA 6.3 มาใช้ตรวจประเมินผู้ส่งมอบTier1, Tier2,... โดยคาดหวังให้ผู้ส่งมอบใช้ตรวจประเมินตนเอง และตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน 


VDA 6.3 คือ การตรวจประเมิน Process Audit ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นระบบการตรวจประเมินหน้างานที่ดีที่สุด เน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ความสามารถด้านการผลิตของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ความเหมาะสมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด NC เป็นหัวใจสำคัญ และความส้มเหลว หรือทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ดังนั้นองค์กรที่คาดหวังระบบการตรวจประเมินหน้างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ความสำคัญกับของเสียสูงสุด ควรประยุกต์ใช้มาตรฐาน VDA 6.3 นี้เป็นอย่างยิ่ง

การพัฒนาผู้ขายเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก ถ้าผู้ขายหรือผู้ส่งมอบมีระบบการดำเนินการที่ดี จะทำให้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดี  ดังนั้นองค์กรควรมีระบบในการพัฒนาผู้ขาย ซึ่งจะช่วยยกระดับของผู้ขายและผู้ส่งมอบให้มีระบบการบริหารที่ดี 


วัตถุประสงค์

1. เพื่่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการ Process Audit

2. เพื่่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจข้อกำหนด VDA 6.3 Process Audit

3. เพื่่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่่อให้องค์กรนำ VDA 6.3 Process Auditไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่-วันพฤหัสบดีที่         9 พฤศจิกายน 2566      เวลา 09.00 - 16.00 น  (Online ZOOM) /โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20)
รุ่นที่-วันเสาร์ที่              16 ธันวาคม      2566      เวลา 09.00 - 16.00 น  (Online ZOOM) /โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20)

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

Module 1: ทำความรู้จัก VDA6.3
ㆍการเชื่อมโยงกับ IATF16949
ㆍModule 2: วงจรกระบวนการตรวจประเมิน / Process Approach
ㆍภาพรวมของโครงสร้างข้อก าหนด VDA6. 3
ㆍModule 3: ชุดคำถามและข้อกำหนด P2-P7
ㆍModule 4: ระบบการประเมินให้คะแนนแต่ละคำถาม
ㆍกฎการ Down Grade
ㆍรายงานผลการประเมิน

ท่านละ  3,900บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท   (onsite hotel)
             2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท (online zoom)

*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท
** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR)
** ราคารวมใบรับรองการอบรม เฉพาะนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×