หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 74
เมื่อวาน 197
ทั้งหมด 203,713
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 83
เมื่อวาน 216
ทั้งหมด 231,895
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน ตุลาคม 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ. 9 ต.ค. 66

QS-036 : เทคนิคการบริหารระบบคุณภาพในองค์กร

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ. 10 ต.ค. 66

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 11 ต.ค. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

7800/5000 

พฤ.12 ต.ค.66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

7800/5000 

พฤ.12 ต.ค.66

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

3,500/2,500

ศ.13 ต.ค.66

QS-002 : แนวทางการตรวจสอบภายในตามระบบ ISO 19011

อ.รมณีย์

3,500.00

พ. 18 ต.ค. 66

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

อ.รมณีย์

3,500/2,500

พ. 18 ต.ค. 66

QS-039 :VDA 6.5 การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พ. 18 ต.ค. 66

QS-031 : เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ ทำไม ทำไม

อ.ทรงพล

3,900/2,500

ส. 21 ต.ค. 66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.26 ต.ค.66

QS-017 : เทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ.12 ต.ค.66

HR-044 : คิดบวกเพื่อความสำเร็จ

อ.วาณี

3,900.00

ศ.13 ต.ค. 66

HR-041 : เสริมสร้างแรงจูงใจและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

อ.วาณี

3,900.00

พฤ.19 ต.ค.66

HR-045 : ฝึกฝนการเป็นวิทยากรภายใน

อ.สมฤทธิ์

4,000.00

ศ. 20 ต.ค. 66

HR-028 : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 5 ต.ค. 66

PI-006 : การบริหารจัดการ 4M เพื่อความมีประสิทธิผลของโครงการ

อ.โกศล

3,900.00

พฤ. 5 ต.ค. 66

PI-052 : การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ. 5 ต.ค. 66

PI-062 : การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

อ.โกศล

3,900/2,500

ส. 7 ต.ค. 66

PI-055 : 5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ. 10 ต.ค. 66

PI-054: การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

3,900/2,500

พ. 11 ต.ค. 66

PI-067 : การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

พ. 11 ต.ค. 66

PI-056 : เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.รมณีย์

3,500.00

พ. 11 ต.ค. 66

PI-069 : การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

อ.อนันต์

3,900/2,500

พฤ.12 ต.ค. 66

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

อ. 17 ต.ค. 66

PI-008 : การปรับเรียบการผลิต

อ.ทรงพล

3,900/2,500

พ. 18 ต.ค. 66

PI-066 : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีลีนไคเซ็น

อ.โกศล

3,900/2,500

อ. 24 ต.ค. 66

PI-044 : การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.26 ต.ค. 66

PI-046: การปฎิรูปสู่ระบบองค์กรลีนยุค 4.0 (Lean Enterprise System)

อ.โกศล

3,900/2,500

ศ.27 ต.ค. 66

PI-013 : การลดต้นทุนด้วยระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและการแก้ปัญหา

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

ศ.27 ต.ค. 66

PI-018 : การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,900/2,500

ศ.27 ต.ค. 66

PI-065 : การลดผลกระทบของกระบวนการโดยใช้เทคนิค Lean Six Sigma

อ.ทรงพล

3,900/2,500

 
เว็บสำเร็จรูป
×