หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 328
เมื่อวาน 401
ทั้งหมด 322,121
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 362
เมื่อวาน 433
ทั้งหมด 364,792

PI-065 : การลดผลกระทบของกระบวนการโดยใช้เทคนิค

(Lean Six Sigma)


 วิทยากร

คุณทรงพล 

     อดีตกรรมการยกร่างมาตรฐาน MIDI Mark และ MIDI Index สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม วิศวกรที่ปรึกษาระบบคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิตตามองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วไป 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์(IE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(PD) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        แนวคิดแบบ Lean Six Sigma เป็นการรวมเอาแนวคิด และกลยุทธ์มารวมกันเพื่อให้องค์กรมีความเร็วที่ดีขึ้น มีความแปรปรวนที่น้อยลง และที่สำคัญที่สุดจะมีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด อัตราที่เร็วที่สุดของการปรับปรุงในความพอใจของลูกค้า ต้นทุน คุณภาพ ความเร่ง และการลงทุนในทรัพย์สิน แนวคิดต่าง ๆ อาจจะรวมเป็นแค่วิธีการเดียวนั้น ต้องดูหัวใจหลักของ Lean Six Sigma คือ ลำพังแนวคิดของ Lean ไม่สามารถที่จะทำให้กระบวนการอยู่ในการควบคุมเชิงสถิติได้ ส่วนแนวคิด Six Sigma ก็ไม่สามารถปรับปรุงความเร็วของกระบวนการได้อย่างมากมายหรือลดการลงทุนได้ แต่เป็นที่รับรู้กันว่าความแปรปรวนนั้นเป็นศัตรูขององค์กร และ Lean Six Sigma สามารถที่จะกำจัดความแปรปรวนนี้ ออกไปจากกระบวนการได้ดีกว่าวิธีการอื่น ๆ และในการแก้ปัญหา หรือจะพัฒนางานนั้น มักจะมีปัญหาที่เกิดจาก 7 Waste เข้ามาเกี่ยวข้อง บางปัญหาใช้เทคนิคของ Lean แก้ไขได้ บางปัญหา ต้องการวิธีแก้ไขปัญหาหรือให้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น การตั้งค่าต่าง ๆ ของกระบวนการ เช่น จะต้มไข่ให้เป็นยางมะตูม ต้องใช้น้ำเท่าไร อุณหภูมิ เวลาเท่าไร ขนาดของไข่มีผลยังไง เป็นต้น ก็จะใช้ Six Sigma เข้ามาช่วยหาคำตอบ ซึ่งบางงาน ก็ต้องใช้คู่กัน เช่น จะลดขั้นการทำงานลง แล้ว วิธีที่ 1 กับวิธีที่ 2 อันไหนดีกว่ากัน ก็ต้องใช้ Six Sigma เข้ามาช่วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา   : 

1.ทราบถึงแนวคิดและประโยชน์ของ Lean Manufacturing กับ Six Sigma
2.ทราบแนวทางในการนำ Lean Six Sigma ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
3.ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่าง Lean Manufacturing กับเครื่องมือ Six Sigma 

ระยะเวลาการสัมมนา  : 1  วัน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

วันพฤหัสบดีที่           24 สิงหาคม      2566         โรงแรมแรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Zoom Online
วันพฤหัสบดีที่           21 กันยายน      2566         โรงแรมแรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Zoom Online
วันศุกร์ที่                   27 ตุลาคม       2566          โรงแรมแรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Zoom Online
วันศุกร์ที่                    8  ธันวาคม      2566          โรงแรมแรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา        

1. การผลิตแบบลีนคืออะไร (What is Lean Manufacturing)

2. การผลิตแบบลีน เทียบกับ Six Sigma (Lean Manufacturing Vs Six Sigma)

3. กำหนดโครงการเพื่อลดความสูญเปล่า (Define Project to reduce Waste)

4. วัดความสูญเปล่าโดยใช้การทำแผนที่สายธารแห่งคุณค่า (Measure Waste by using Value Stream Mapping)

5. เส้นทางความผันแปรกับความสามารถของกระบวนการ (Mapping Variation with Process Capability)

6. การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis)

7. วิเคราะห์ความสูญเปล่า (Analyze Waste)

8. การตรวจสอบความสูญเปล่า (Waste Investigation)

9. วิเคราะห์ KPIV (Analyze KPIV)

10.การทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิเคราะห์ (Hypothesis Testing for Analysis)

11.ปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า (Improve to reduce waste)

12.การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)

13.ควบคุมความสูญเปล่า และ KPIV (Control Waste and KPIV)

14. Poka Yoke


ค่าอบรม 

Online : ท่านละ 2,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 2,675 บาท
Onsite : ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

Promotion !!!!! หลักสูตร 3,900 บาท 2 ท่านละ 3,500 บาท

** อ้างอิงหมวดหลักสูตร ระบบ(QS) ผลิตภาพ(PI) ทรัพยากรมนุษย์(HR)

 *หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×