หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มิถุนายน 2566
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ. 1 มิ.ย. 66

PS-015 : การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พ. 7 มิ.ย. 66

PS-105 : การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง Spare Part อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

4,300/3,300

พ. 7 มิ.ย. 66

PS-090 : การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พ. 7 มิ.ย. 66

PS-071 : กระบวนการจัดซื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ. 8 มิ.ย. 66

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารการจัดส่ง และควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300.00

พฤ. 8 มิ.ย. 66

PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 8 มิ.ย. 66

PS-064 : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (Zoom Online-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

ศ. 9 มิ.ย. 66

PS-102 : การจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์ ภายใต้แนวคิด ESG

 อ.วาณี

4,300/3,300

ศ. 9 มิ.ย. 66

PS-094 : กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

อ.วิรัตน์

4,300/3,300

ส. 10 มิ.ย. 66

PS-086Z : กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,500.00

ส. 10 มิ.ย. 66

PS-098 : ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

อ.จรูญโรจน์

4,300/3,300

อ. 13 มิ.ย. 66

PS-029 : บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 13 มิ.ย. 66

PS-062 : ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

อ. จีรภา

4,300/3,300

อ. 13 มิ.ย. 66

PS-047 : แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

อ.มนตรี

4,300/3,300

พ. 14 มิ.ย. 66

PS-045 : หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พ. 14 มิ.ย. 66

PS-031 : ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 15 มิ.ย.66

PS-088 : การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ZOOM Online) - ครึ่งวัน

อ.ธีรทูล

1,500.00

พฤ. 15 มิ.ย.66

PS-015Z : Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,500.00

พฤ. 15 มิ.ย.66

PS-025 : การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 15 มิ.ย.66

PS-033 : เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

อ. สุชาติ

3,300.00

พฤ. 15 มิ.ย.66

PS-061: การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.พิทักษ์พงษ์

4,300/3,300

ศ. 16 มิ.ย. 66

PS-058 : กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

อ.กมลทิพย์

4,300/3,300

ศ. 16 มิ.ย. 66

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

ศ. 16 มิ.ย. 66

PS-012 : การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

ส. 17 มิ.ย. 66

PS-051Z : แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,500.00

ส. 17 มิ.ย. 66

PS-083 : วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Aanalysis พร้อม Case Study และฝึกปฏิบัติ

อ.จรูญโรจน์

4,900.00

ส. 17 มิ.ย. 66

PS-051 : การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด

อ.ปัลลพ

4,300.00

จ. 19 มิ.ย. 66

PS-030 : หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

อ. 20 มิ.ย. 66

PS-007 : การบริหารการรับ-จ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

4,300/3,300

อ. 20 มิ.ย. 66

PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

อ. จันทรา

4,300/3,300

อ. 20 มิ.ย. 66

PS-024 : วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 21 มิ.ย. 66

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 21 มิ.ย. 66

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

อ. สุชาติ

4,300.00

พฤ. 22 มิ.ย.66

PS-023 : การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พฤ. 22 มิ.ย.66

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

พฤ. 22 มิ.ย.66

PS-005 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier

อ.รมณีย์

4,300/3,300

พฤ. 22 มิ.ย.66

PS-100 : ความเสี่ยง และการป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าส่งออก

อ.มนตรี

4,300/3,300

ศ. 23 มิ.ย. 66

PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

ศ. 23 มิ.ย. 66

PS-076 : ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

อ. จีรภา

4,300/3,300

ศ. 23 มิ.ย. 66

PS-095 : เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก

อ. จันทรา

4,300/3,300

ส. 24 มิ.ย. 66

PS-049Z : การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

อ.ปัลลพ

4,300.00

ส. 24 มิ.ย. 66

PS-035 : ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

อ.จรูญโรจน์

4,300/3,300

ส. 24 มิ.ย. 66

PS-080 : การจัดการคลังสินค้า/บริหารการจัดส่ง และควบคุมสต็อก ยุค 5.0

อ.สมเกียรติ

4,300.00

อ. 27 มิ.ย. 66

PS-087 : การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

อ.มนตรี/อ.วิรัตน์

4,300/3,300

อ. 27 มิ.ย. 66

PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 28 มิ.ย. 66

PS-018 : จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

อ.เชี่ยวชาญ

4,300/3,300

พ. 28 มิ.ย. 66

PS-070 : หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

อ. จันทรา

4,300/3,300

พ. 28 มิ.ย. 66

PS-091 : สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

อ.วิรัตน์

4,300/3,300

พฤ. 29 มิ.ย.66

PS-077 : กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

อ.ธีรทูล

4,300/3,300

เว็บสำเร็จรูป
×