หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 136
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,355
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 136
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,857

PS-076 : ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

(Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency)


 วิทยากร

อ. จีรภา  คล้ายรัศมี Material Planning Manager, Hoya Lens Thailand Ltd

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

หลักการและเหตุผล

    ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนการดำเนินการภายในองค์กรเพียงอย่างเดียวคงไม่พอกับการแข่งขันในปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างก็มุ่งมั่นพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่ำ เพื่อธุรกิจสามารถดำรงอยู่ในตลาดซึ่งการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

    แผนกจัดซื้อเป็นแผนกต้น ๆ ที่องค์กรหวังพึ่งพาในการลดต้นทุนสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้นกระบวนการจัดซื้อ ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่องค์กร และผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุน นักจัดซื้อต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นั้นคือ ซื้ออย่างไรให้ต้นทุนสินค้าต่ำ ภายใต้สภาพการณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 11 วันอังคารที่        21 พฤศจิกายน 2567      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 12 วันอังคารที่        16 มกราคม     2567       แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 13 วันศุกร์ที่           16 กุมภาพันธ์  2567       โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 14 วันพฤหัสบดีที่   14 มีนาคม       2567       โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 15 วันพฤหัสบดีที่   18 เมษายน     2567       โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online


 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

* การใช้ Supply Positioning Model  มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อ

* ABC analysis วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อเลือกใช้เทคนิคการซื้อที่เหมาะสม

* การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เพือการลดต้นทุน

* การบริหารจัดการผู้ขาย ผู้ให้บริการ สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ขององค์กร

* เงื่อนไขของผู้ขาย เช่น MOQ, Packing size, Lead time ที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบ

* จัดซื้ออย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบคงคลัง

* ต้องการราคาสินค้าที่แข่งขัน แต่ต้องติดอยู่ในกับดัก การซื้อแบบกำหนดปริมาณของ supplier

* การซื้อในแต่ละครั้งตาม MOQ เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำ ทำให้มีปริมาณสต็อคเพิ่มขึ้น

* ตัวอย่างการลดต้นทุน ที่ใช้ได้จริง

เหมาะสมกับ : เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการจัดซื้อ เจ้าหน้าที่บริหารปริมาณวัตถุดิบ ผู้สนใจงาน logistic ผู้สนใจทั่วไป

(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%   รวมเป็น 4,601 บาท  

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (2B1L ) ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×