หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-034 : การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

(Developing Supply Strategies to Contribute Profit)       

              
 วิทยากร

อ. สุชาติ ประเสริฐสม Adv. C.P.S.


C.P.S. อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย วิทยากรหลักสูตรบริหารงานจัดซื้อนานาชาติของอังกฤษ


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

       งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชนซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงานจัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย  จึงต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กร ที่มีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันปัญหาของงานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่องของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมากเกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วนสำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์กรเสียโอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ หลักสูตรนี้จะเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงานจัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้กำไรดีตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 33 - วันอังคารที่       23 พฤษภาคม   2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 34 - วันพุธที่            21 มิถุนายน      2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 35 - วันพฤหัสบดีที่   20 กรกฎาคม    2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 36 - วันอังคารที่       22 สิงหาคม      2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 37 - วันพฤหัสบดีที่   21 กันยายน      2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 38 - วันอังคารที่       24 ตุลาคม        2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23
รุ่นที่ 39 - วันอังคารที่       21 พฤศจิกายน  2566          (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

• ทำความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรกับเป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อพร้อมตัวอย่าง
• ความหมายและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ในงานจัดซื้อจัดหา
• การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เชื่อมโยงกับข้อตกลงในสัญญาซื้อ
• ทำความเข้าใจหลักของสัญญาซื้อ 6 รูปแบบมาตรฐาน
• วิธีแบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของสินค้าวัตถุดิบหรือบริการที่ซื้อ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นในเรื่อง
       - เลือกใช้ยุทธศาสตร์ต่างกันกับการซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม
       - วิธีกำกับดูแลของรายการที่มีความเสี่ยงและผลกระทบสูงต่อองค์กร
       - เก็บรักษาระดับสต็อกสินค้า วัตถุดิบแต่ละชนิดในปริมาณที่ต่างกัน
       - สินค้าใดต่อรองราคาเพื่อลดต้นทุนในปีหนึ่งๆ ได้เป็นเงินจำนวนมาก
       - ลด lead time• วิธีจัดกลุ่มลูกค้า และ “ลูกค้าที่ดี” ในมุมมองของซัพพลายเออร์
• การซื้อสินค้าประเภท commodity และวิธีซื้อแบบ hedging เพื่อลดความเสี่ยง
• การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ก่อนลงมือซื้อขาย และประเมินคำเสนอขาย
• Workshop คัดเลือกผู้ขาย จัดสรรปริมาณซื้อจากผู้ขายแต่ละราย

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM)
ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953เว็บสำเร็จรูป
×