หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-091 :สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
Customs Privileges under Free Trade Agreement
 วิทยากร

วิทยากร : อ.วิรัตน์ บาหยัน *ผู้จัดการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย *ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้ร่วมบริหารปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศและแฟคเตอริ่ง

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

       ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าด้านภาษีศุลกากร สามารถลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศได้อย่างมาก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และช่วยสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้า ด้วยสิทธิพิเศษนี้การที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท่านต้องทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าได้อย่างถูกต้อง และนำจัดทำเอกสารได้ ครบถ้วนตามข้อตกลงต่างๆ ท่านต้องปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุดครบถ้วนถูกต้อง

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่    27 เมษายน       2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 13 - วันอังคารที่        30 พฤษภาคม   2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 14 - วันพุธที่             28 มิถุนายน      2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 15 - วันจันทร์ที่         24 กรกฎาคม    2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 16 - วันจันทร์ที่         28 สิงหาคม      2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 17 - วันพุธที่             27 กันยายน      2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่    26 ตุลาคม        2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 19 - วันพุธที่             29 พฤศจิกายน  2566     แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

* กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าคืออะไร ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากกฎนี้ ?

* กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ามีกี่ประเภท

* หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดคืออะไร

* ประโยชน์ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดมีได้อย่างไร

* ทำไมต้องเปิดเสรีทางการค้า

* FTA  คืออะไร และมีกี่ประเภท ?

* FTA  ช่วยผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและนำเข้าอย่างไร

* หลักเกณฑ์การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้  FTA

* FTA ที่มีผลบังคับกับประเทศไทย และที่อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศไทย

* วิธีการตรวจสอบสิทธิพิเศษภายใต้ FTA  

       - ทวิภาคี : JTEPA, TIFTA, TAFTA, TNZFTA, TPEFTA, TCHFTA, TPFTA, TTFTA, TSFTA, TEUFTA, T-EFTA

       - พหุภาคี : * WTO, ATIGA* ACFTA* AKFTA* AJFTA* AIFTA* AANZFTA* AHFTA* BIMSTEC*  TCFTA*

* ยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าต้องทำอย่างไร

* หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ามีกี่แบบอะไรบ้าง และแต่ละแบบใช้กับข้อตกลงใด

* ตัวอย่างการยื่นคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในระบบ Electronic

* ระยะเวลาการเก็บรักษาสำเนาเอกสารต่าง ๆ

* หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

* ใช้สิทธิลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรภายใต้ FTA  ได้อย่างไร

* เอกสารการรับรองถิ่นกำเนิดมีอะไรบ้าง

* กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (RULE OF ORIGIN)

      -  เกณฑ์สูงสุด WO, 

      -  เกณฑ์นำเข้าวัตถุดิบมาผลิต RVC, CTC, SP

      -  เกณฑ์ร่วมกันผลิตในภาคีเดียวกัน  

* ระเบียบปฏิบัติในการนำเข้าของไทยภายใต้ FTA

* การวางประกัน ด้วยเหตุแห่งความสงสัยว่าเอกสารจะผิดพลาด

* หลักเกณฑ์เงื่อนไขพิธีการศุลกากรในการนำเข้า

* สิทธิเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าแบบตรง (Direct Consignment & Transhipment)

* การใช้สิทธิโดยการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม (3rd  Party  Invoicing)

* การออกแบบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดแทนกัน ( Back to Back)

* การออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดย้อนหลังทำอย่างไร

* การตรวจสอบหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดในการใช้สิทธิพิเศษ

* กรณีได้สิทธิโดยยกเว้นหนังสือรับรองแหล่งกำเนิด

* ถาม-ตอบ(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×