หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
Knowledge Base for Import - Export
 วิทยากร

วิทยากร :อ. จันทรา สิงหพันธุ ปัจจุบัน : วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทหลายแห่ง งานในอดีต *PATKOL PUBLIC CO., LTD, - Consultant Supply Chain Department (PK Group) * PATKOL MANUFACTURING CO., LTD. - Procurement & Forwarding Division Manager - Supply Chain Department

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

   การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร  เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ วิศวกรทำงานประเมินการขาย หรือ ฝ่ายขายที่ต้องเสนอราคา  หรือ ผู้ที่กำลังจะทำกิจกรรมนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 33 - วันศุกร์ที่                28 เมษายน      2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 34 - วันพฤหัสบดีที่        25 พฤษภาคม  2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 35 - วันพฤหัสบดีที่        22 มิถุนายน     2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 36 - วันอังคารที่            25 กรกฎาคม    2566      โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 37 - วันพุธที่                 23 สิงหาคม     2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 38 - วันอังคารที่            19 กันยายน     2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 39 - วันอังคารที่            17 ตุลาคม       2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 40 - วันพฤหัสบดีที่       16 พฤศจิกายน 2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 41 - วันศุกร์ที่               15 ธันวาคม      2566       โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)


* จะเลือกเงื่อนไขการขายอย่างไรให้เหมาะสมกับการส่งออกแต่ละรูปแบบ                                           

(How to choose Sales Terms & Conditions (INCOTERMS) for each Mode of Transport) 

* รูปแบบและประโยชน์การใช้งานของตู้สินค้า                                                                          

 (Type and Usage of Containers)

* ขอบเขตและขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ                                                                                               

(Scope of shipment by SEA)

* ขอบเขตและขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ                                                                                    

 (Scope of shipment by AIR)

* เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก                                                              

 (Shipping Documents)

* การคำนวณค่าระวางขนส่งแต่ละเงื่อนไขการขนส่งสินค้าต้องทำอย่างไรบ้าง 

(How to calculate Freights for each Terms of Shipment)

* การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(Marine Insurance Process)                                                        

* ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

(How to manage Claim Process (if any) with Suppliers or Insurance)

* เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ เช่น L/C, O/A, B/C

(Terms of Payment for Import-Export)

* ถาม-ตอบ (ถ้ามี)   Q & A  (if any)(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท 

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×