หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-022 : การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
(Managing Vendors and Value Added Assessment)
 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

     ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานก่อนจะตัดสินใจซื้อและหลังจากซื้อแล้ว ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ฯลฯ ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันที และผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 143 - วันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม  2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 144 - วันศุกร์ที่          23 มิถุนายน     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 145 - วันจันทร์ที่        24 กรกฎาคม   2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 146 - วันพฤหัสบดีที่  24 สิงหาคม     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 147 - วันอังคารที่      26 กันยายน     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 148 - วันอังคารที่      24 ตุลาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 149 - วันพุธที่           22 พฤศจิกายน 2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 150 - วันจันทร์ที่       18 ธันวาคม      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

- หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

- เทคนิคการไปเยี่ยมซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องไปเยี่ยมทุกรายหรือไม่

- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมและตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier Audit)

- แบบฟอร์มบันทึกสำหรับซัพพลายเออร์รายใหม่

- การวัดผลงานและวิธีประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Rating)

- ความแตกต่างของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation

- จะหาซัพพลายเออร์รายใหม่ได้จากที่ไหน และทำไมต้องหาใหม่

- การทำ AVL (Approved Vendor List)

- ข้อควรระวังเมื่อจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์

- วิธีสังเกตุอาการผิดปกติ และการบริหารความเสี่ยงในการคบค้ากับซัพพลายเออร์

- องค์ประกอบ 11 ประการในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่

- วิธีแก้ไขเมื่อจะต้องซื้อของจากซัพพลายเออร์ผูกขาด (Monopoly)

- ข้อคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าประจำ (Single Source Purchasing)

- เมื่อไรควรซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง/นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อเสียคืออะไร

- ซื้อจากต่างประเทศดีกว่าการซื้อในประเทศจริงหรือ

- บัญญัติ 10 ประการในการซื้อของต่างประเทศ

- การทำ Certification Program เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel) รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×