หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotelใกล้​ BTS/Zoom​ (Hybrid)​
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2567
ของบริษั​ทเอสอาร์​ควอ​ลิตี้​เซ็นเตอร์
​(ไทยแลนด์) จำกัด​
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 128
เมื่อวาน 331
ทั้งหมด 226,347
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 128
เมื่อวาน 369
ทั้งหมด 257,849

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Cost Savings in Modern Procurement & Supply


 วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

 การประหยัดต้นทุน (Cost saving), การลดต้นทุน (Cost reduction), การหลบหลีกต้นทุน (Cost avoidance), เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงต้องเรียนรู้วิธีให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 96 วันอังคารที่       21 พฤศจิกายน   2566      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 97 วันศุกร์ที่          15 ธันวาคม         2566     แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 98 วันพุธที่            17 มกราคม        2567     โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 99 วันพฤหัสบดีที่   22 กุมภาพันธ์     2567     โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซ.18 / ZOOM Online
รุ่นที่ 100 วันจันทร์ที่      18 มีนาคม         2567       แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 101 วันจันทร์ที่      22 เมษายน        2567      แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

* การประหยัดต้นทุน (Cost savings) มี 2 ประเภท คือ 

1. การลดต้นทุน (Cost reduction)
2. การหลีกเลี่ยงต้นทุน (Cost avoidance)
* การประหยัดต้นทุนที่ไม่เหวี่ยงแหสะเปะสะปะ ต้องเริ่มที่ Spend analysis
* เพื่อมิให้เสียเวลาไปกับการประหยัดต้นทุนแบบขี่ช้างจับตั๊กกะแตน จึงต้องทำ Pareto analysis เสียก่อน เพื่อให้รู้ยอดเงินใช้จ่ายของสินค้าและบริการทุกรายการของบริษัท
* การใช้ Supply positioning model เพื่อวิเคราะห์สินค้าและบริการทุกรายการของบริษัทว่าตัวใดมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อกิจการมากน้อยประการใด เพื่อให้ปฏิบัติการประหยัดต้นทุนดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
* เข้าใจเขาเข้าใจเรา โดยใช้ Supplier preferencing model มาวิเคราะห์ซัพพลายเออร์ที่เราคบค้าอยู่นั้น ว่าแต่ละรายคิดอย่างไรกับเรา และเราควรจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้มาตรการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
* เรียนรู้ Supplier relationship management ว่าเราควรคบกับซัพพลายเออร์รายใดใกล้ชิดหรือห่าง ๆ เพื่อให้การประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
* จัด Workshop เพื่อวางแผนเรื่องการประหยัดต้นทุนสำหรับสินค้าและบริการแต่ละประเภทอย่างเป็นรูปธรรมและให้ได้ประโยชน์สูงสุด
* ถาม-ตอบปัญหา

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


 
เว็บสำเร็จรูป
×