หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-085 : วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Cost Savings in Modern Procurement & Supply


 วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

 การประหยัดต้นทุน (Cost saving), การลดต้นทุน (Cost reduction), การหลบหลีกต้นทุน (Cost avoidance), เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management) จึงต้องเรียนรู้วิธีให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 89 - วันพุธที่         26 เมษายน     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 91 - วันพุธที่         21 มิถุนายน     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 92 - วันพุธที่         26 กรกฎาคม   2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 93 - วันจันทร์ที่     21 สิงหาคม     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 94 - วันจันทร์ที่    18 กันยายน      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 95 - วันศุกร์ที่       20 ตุลาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 96 - วันอังคารที่   21 พฤศจิกายน 2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 97 - วันศุกร์ที่      15 ธันวาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

* การประหยัดต้นทุน (Cost savings) มี 2 ประเภท คือ 

1. การลดต้นทุน (Cost reduction)
2. การหลีกเลี่ยงต้นทุน (Cost avoidance)
* การประหยัดต้นทุนที่ไม่เหวี่ยงแหสะเปะสะปะ ต้องเริ่มที่ Spend analysis
* เพื่อมิให้เสียเวลาไปกับการประหยัดต้นทุนแบบขี่ช้างจับตั๊กกะแตน จึงต้องทำ Pareto analysis เสียก่อน เพื่อให้รู้ยอดเงินใช้จ่ายของสินค้าและบริการทุกรายการของบริษัท
* การใช้ Supply positioning model เพื่อวิเคราะห์สินค้าและบริการทุกรายการของบริษัทว่าตัวใดมีความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อกิจการมากน้อยประการใด เพื่อให้ปฏิบัติการประหยัดต้นทุนดำเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
* เข้าใจเขาเข้าใจเรา โดยใช้ Supplier preferencing model มาวิเคราะห์ซัพพลายเออร์ที่เราคบค้าอยู่นั้น ว่าแต่ละรายคิดอย่างไรกับเรา และเราควรจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้มาตรการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
* เรียนรู้ Supplier relationship management ว่าเราควรคบกับซัพพลายเออร์รายใดใกล้ชิดหรือห่าง ๆ เพื่อให้การประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
* จัด Workshop เพื่อวางแผนเรื่องการประหยัดต้นทุนสำหรับสินค้าและบริการแต่ละประเภทอย่างเป็นรูปธรรมและให้ได้ประโยชน์สูงสุด
* ถาม-ตอบปัญหา

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×