หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-021 : วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
(Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership)
 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

  หยุดต่อรองแบบส่งเดชเสียที เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังกลายเป็นตัวตลกอีกด้วย การจะต่อรองกับซัพพลายเออร์ให้ได้ผลนั้น เราควรวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้ได้เสียก่อน ผลก็คือ...การต่อรองของท่านก็จะมีน้ำหนักขึ้นและสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วย

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 147 - วันศุกร์ที่              26 พฤษภาคม    2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 148 - วันอังคารที่          27 มิถุนายน       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 149 - วันพฤหัสบดีที่      27 กรกฎาคม     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 150 - วันอังคารที่          29 สิงหาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 151 - วันพุธที่               27 กันยายน       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 152 - วันพฤหัสบดีที่      26 ตุลาคม         2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 153 - วันอังคารที่          28 พฤศจิกายน   2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

รุ่นที่ 154 - วันศุกร์ที่             22 ธันวาคม         2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)


ซัพพลายเออร์มีหลักการตั้งราคาอย่างไร (Establishing a price)

• การวิเคราะห์ราคา (Price analysis) 

• การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis) 

• การคำนวณส่วนลด (Discounts) 

• ต้นทุนรวมหมด (TCO-Total Cost of Ownership) 

• การวิเคราะห์ต้นทุนทางตรงและทางอ้อม (Direct & indirect cost) 

• เส้นการเรียนรู้และเส้นประสบการณ์  (Learning curve) 

• ต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนของการเพิ่มคุณค่า  (Real unit cost & Value added cost) 

• การวิเคราะห์เมื่อซัพพลายเออร์เสนอราคามาหลายแบบให้เลือก (Analysing the supplier Quotation - step pricing) 

• ถามตอบทุกข้อสงสัย


ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel) รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×