" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

QS-017 : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4M Change Control & Effective Implementation)

       
 วิทยากร


คุณรมณีย์ กองแก้ว

M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและ Supplier รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

กระบวนการวางแผนที่ดีย่อมนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้น ซึ่งการวางแผนให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องทำความเข้าใจกับ 4M ได้แก่ ปัจจัยด้านคน (Man) ปัจจัยด้านเครื่องจักร (Machine) ปัจจัยด้านวัตถุดิบ (Materials) และปัจจัยด้านวิธีการ (Method) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 นี้จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะ หากลดต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุด สามารถควบคุม (Controlling) และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เองผู้บริหารจึงต้องให้ความสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 4 ด้านนี้ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบจะได้มี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลภายใต้กระแส 4C   

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม 

 
 
 

   
 

   
 
    


 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1.     ความสำคัญของการควบคุมการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดการวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง
2.     การพิจารณาข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และครอบคลุมกับข้อกำหนดลูกค้า
3.     กลยุทธ์สำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บรรลุผลภายใต้กระแส 4C
4.     หน้าที่และบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
5.     ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่างหน่วยงาน วางแผน, ขาย, จัดซื้อ, คลังสินค้า, การผลิต และจัดส่ง
6.     ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
7.     การนำปัญหาจริงมาฝึกปฏิบัติ ( Workshop ) การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.     สรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้ 

ท่านละ  2,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,103 บาท

*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 
เว็บสำเร็จรูป
×