หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 268
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 254,988
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 323
เมื่อวาน 412
ทั้งหมด 291,042
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
           โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านกำลังมองหาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้จัดสัมมนาได้นำไปจัดทำแผนเพื่อส่งให้พร้อมใบเสนอราคา
รายละเอียดการจัด In-House
หัวข้อการอบรม : *
จำนวนผู้เข้าอบรม : *
ประเภทงบประมาณ : *
งบประมาณ (บาท) : *
กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม : *
เช่น พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน ผู้จัดการ :
ระดับการศึกษาเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรม  : *

วันที่จะจัดอบรม : *ระยะเวลาในการสัมมนา : *
ระบุระยะเวลาในการสัมมนา (ระบุเอง) : *
ชื่อวิทยากร (ถ้าต้องการโปรดระบุ) :
เพิ่มวิทยาการ :
เนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ :
ปัญหาที่ท่านกำลังประสบหรือต้องการแก้ไข :
สิ่งที่คาดหวังจะได้รับหลังจบการสัมมนา :
ข้อความอื่นๆที่ต้องการแจ้งให้ทราบ :
ใบรับรอง (Certificate)  : *

ลักษณะของการจัดงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) : *

 
 
ข้อมูลการติดต่อกลับ
บริษัท/หน่วยงาน/องค์กร : *
ประเภท/ลักษณะของธุรกิจ : *
ชื่อผู้ประสานงาน : *
ตำแหน่ง :
อีเมล์ : *
ท่านจะได้รับใบเสนอราคาทางอีเมล์ กรุณาตรวจทานความถูกต้องของที่อยู่อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ :
 
 
สถานที่
สถานที่จัด : *
จังหวัด : *
อำเภอ/เขต : *
ตำบล/แขวง :
ประเภทงบประมาณ : *
งบประมาณ (บาท) : *
กุล่มผู้เข้าร่วมอบรม : *
เช่น พนักงานทั่วไป หัวหน้างาน ผู้จัดการ :
ระดับการศึกษาเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรม : *

วันที่จะจัดอบรม : *ระยะเวลาในการสัมมนา : *
ชื่อวิทยากร (ถ้าต้องการโปรดระบุ) :
เพิ่มวิทยากร :
เนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ :
ปัญหาที่ท่านกำลังประสบหรือต้องการแก้ไข :
สิ่งที่คาดหวังจะได้รับหลังจบการสัมมนา :
ข้อความอื่นๆที่ต้องการแจ้งให้ทราบ :
ใบรับรอง (Certificate) : *

 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
จำนวนใบเสนอราคาที่ต้องการ : *
วัตถุประสงค์ในการขอใบเสนอราคา : *
ระยะเวลาที่เปิดรับการเสนอราคา : *


 :
 
 
 
เว็บสำเร็จรูป
×