หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 107
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,849
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 110
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,243

PS-041 : INCOTERMS ® 2020 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  วิทยากร

อ.มนตรี ยุวชาติ 

      อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และข้อควรระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ในภาครัฐ และภาคเอกชนมายาวนานกว่า 30 ปี


     ปัจจุบัน  เป็นผู้ประนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลแพ่งกรุงเทพใต้


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมักมีความซับซ้อนโดยต้องมีการกำหนดความรับผิดชอบต้นทุนและความเสี่ยงต่อทุกฝ่าย

        เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำเข้าและส่งออกสภาหอการค้านานาชาติ (ICC) จึงได้กำหนดทางเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®) ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางการค้าที่สำคัญของโลกสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ

        สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce :ICC) เป็นผู้กำหนดคำเฉพาะทางการค้า (Trade term) เป็นคำเฉพาะ ที่ใช้ระบุในสัญญาซื้อขาย สินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดส่ง การขนส่ง การประกันภัยการรับมอบสินค้าที่ตกลงซื้อขาย ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ตลอดจนความเสี่ยงภัยของสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ จะเปลี่ยนไปเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อเมื่อใด ที่เรียกว่า Incoterms.

        ICC เป็นผู้กำหนดคำและจัดพิมพ์ Incoterms ครั้งแรก ค.ศ.1936 (พ.ศ. 2479) และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะการค้าของโลกมาตลอด ทุก ๆ 10 ปี  และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010 และฉบับปัจจุบัน ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2019 (เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2020) เพื่อให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้าเทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Logistic and Supply Chain ที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป Incoterms®2020 ได้จัดให้มีการรองรับความต้องการของตลาด ที่เกี่ยวกับใบตราส่งที่จดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกบรรทุกแล้ว (Bills of Lading: BL with an on-board notation)

        กฎของ Incoterms® จึงเป็นข้อกำหนดที่มีความหมายสำหรับการส่งมอบ/รับมอบสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัวแทนขายสินค้า รวมทั้งผู้บริหารจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในทางการค้าระหว่างประเทศ

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่2 - วันพฤหัสบดีที่     21 มีนาคม               2567     โรงแรมโฟรวิง สุขุมวิท 26 / ZOOM Online
รุ่นที่3 - วันพฤหัสบดีที่     23 พฤษภาคม          2567     โรงแรมโฟรวิง สุขุมวิท 26 / ZOOM Online
รุ่นที่4 - วันพฤหัสบดีที่     27 มิถุนายน             2567     โรงแรมโฟรวิง สุขุมวิท 26 / ZOOM Online
รุ่นที่5 - วันพฤหัสบดีที่     22 สิงหาคม             2567     โรงแรมโฟรวิง สุขุมวิท 26 / ZOOM Online
รุ่นที่6 - วันพฤหัสบดีที่     21 พฤศจิกายน         2567     โรงแรมโฟรวิง สุขุมวิท 26 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนาวันแรก (09.00 – 16.00 น.)

- วงจรธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Import and Export Business Cycle)
- สาระสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms –   
  Incoterms ® 2020)
- หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ และผู้ขายในการส่งมอบสินค้า
- การโอนความเสี่ยง และความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จุดรับมอบสินค้าในแต่ละเงื่อนไขของ Incoterms ®2020
   - สาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงเทอมการส่งมอบสินค้า (Trade  Terms)  ตามกฎเกณฑ์ของ Incoterms ® 2020
   - เอกสารการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents)  ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ Incoterms®2020
   - การเลือกใช้ Incoterms® ตามประเภทของการส่งมอบสินค้า  (Choosing  Incoterms ® 2020  for any mode or waterway of transport)
- การเลือกใช้ Incoterms® 2020 ตามประเภทของการส่งมอบสินค้า (Choosing  Incoterms ® 2020  for any mode or waterway of transport)
- ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
- ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม
- Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง
- การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
- ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIFและ CIP
- ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฎระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร
- หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งสินค้าเพื่อการคำนวณภาษีนำเข้าตามเกณฑ์ของศุลกากร
- ระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกี่ยวข้องกับINCOTERMS
- ประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Incoterms
- ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS
- เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ (International Payment Terms) เกี่ยวข้องกับ Incoterms รูปแบบใด
- เอกสารที่สำคัญใช้สำหรับการนำเข้า-ส่งออก (Shipping Documents)
- หลักเกณฑ์การขอทำ Shipping Guarantee และ Delivery Order

หลักสูตรนี้ :  เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติ หรือเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่ต้องการรู้ซึ้งถึงการจัดซื้อจัดชายสินค้าระหว่างประเทศ


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท 
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท 
PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน
วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200% 
เว็บสำเร็จรูป
×