หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

MIS-001 : รู้ลึก รู้จริง สูตรและฟังก์ชันยอดนิยมใน Excel อย่างมืออาชีพ(Most Hits Formula & Functions for Professional Excel User)
 วิทยากร

S.Suthin

- Bachelor of Computer Science (1995) 
- Project Management Professional (PMP) (2010) Certified through Project Management Institute (PMI)
- Advisory Project Manager (IBM) (2013) Certified through IBM Accredited Program

ความเชี่ยวชาญ :
- ผู้จัดการโครงการระดับอาวุโสที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการบริหารจัดการธุรกิจในภาคเอกชน 9 ปีโดยเน้นที่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานการเรียกเก็บเงินการจัดการผู้ขายและการจัดการโปรแกรม เชี่ยวชาญในการประสานงานและจัดการโครงการ IT หลายโครงการพร้อมกัน
- รักษาขอบเขตของโปรแกรมอย่างต่อเนื่องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและการปรับปรุง
- นำเสนอรายงานแดชบอร์ดเป็นระยะเกี่ยวกับโปรแกรมปัจจุบันโอกาสในอนาคตและปัญหาของลูกค้าต่อผู้บริหาร บริษัท และผู้จัดการทีมโครงการ
- ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของสภาพแวดล้อมการผลิต
- จัดการซัพพลายเออร์บุคคลที่สามเพื่อส่งมอบการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์การติดตั้งสายเคเบิลสายเช่าเครือข่ายและบริการโทรศัพท์
- จัดการทีมเสมือนและระดับภูมิภาคในจีนและยุโรปสำหรับการปรับใช้โครงการเซิร์ฟเวอร์และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไปยังบัญชีลูกค้าทั่วโลก 


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        โปรแกรม Excel ได้ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานได้หลากหลาย ใช้งานได้ง่ายและ สะดวกมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังใช้งานกันได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ใช้ Excel ในการทำงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่า สูตรยอดนิยมที่ใช้ งานบ่อยๆ มีอะไรบ้าง ใช้งานอย่างไร มีวิธีทำอย่างไร ที่จะนำสูตรต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนวิธีการดัดแปลงสูตร หรือสร้างสูตรขึ้นมาเองต้องการมีวิธีการอย่างไร 

        หลักสูตรนี้ ได้รวบรวมสูตรและฟังก์ชันยอดนิยมมาให้เรียนรู้กันแบบเจาะลึก วิธีสร้างสูตรสำหรับคำนวณผลรวม การนับจำนวน แบบมีเงื่อนไขทุกท่านที่ใช้ Excel ในการทำงาน วิธีสร้างสูตรสำหรับรวมข้อมูลตัวเลขจากหลายแผ่นงานในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ วิธีสร้างสูตรสำหรับ Link ข้อมูลข้ามชีทหรือข้ามไฟล์ท่านที่ต้องจัดฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หรือวางแผน หรือจัดทำ วิธีสร้างสูตรสำหรับกำหนดรูปแบบให้เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขรายงานส่งหัวหน้าหรือผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ วิธีสร้างสูตรสำหรับควบคุมความถูกต้องในการป้อนข้อมูล ถอดและสรุปบทเรียนรวมกว่า 30 เทคนิคและเคล็ดลับสุดฮิต แบบมืออาชีพด้วย Pivot Tableใน Excel


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
 รุ่นที่  - วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

      หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

หัวข้อสัมมนา 09.00 – 16.00 น.

1.รู้จักโครงสร้างของสูตร วิธีค้นหาและเลือกใช้สูตร 

2.หลักการคำนวณสูตรและวิธีลำดับการคำนวณในสูตร

3.วิธีสร้างสูตรคำนวณ การแสดงสูตรและการคัดลอกสูตร

4.การอ้างอิงตำแหน่งของเซลในสูตร แบบ Relative และ Absolute

5.วิธีดูผลการคำนวณจาก Status Bar และการคำนวณผลแบบอัตโนมัติ

6.วิธีตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

7.วิธีป้องกันสูตรการคำนวณด้วยการล็อค Worksheet

8.การกำหนดชื่อเซลด้วย Name Box และคำสั่ง Define Name

 9.วิธีกำหนดชื่อให้กับสูตรคำนวณและการนำไปใช้ในสูตร

10.วิธีย่อสูตรที่ยาวและแสนยุ่งยากให้เข้าใจง่ายด้วย Define Name    

11.วิธีสร้างสูตรสำหรับเติมช่องว่างในตารางให้เต็มในไม่กี่วินาที

12.วิธีสร้างสูตรสำหรับจัดการกับข้อความหลากหลายรูปแบบ

13.วิธีสร้างสูตรสำหรับบริหารงานด้านฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

14.วิธีสร้างสูตรสำหรับการคำนวณแบบมีเงื่อนไข (IF, AND, OR)

15.วิธีสร้างสูตรสำหรับการค้นหาและจัดการกับ Error ต่างๆ ในสูตร

16.วิธีสร้างสูตรสำหรับจัดการวันและเวลา เช่น หาค่าล่วงเวลา หาอายุ


ค่าอบรม : ท่านละ 4,900 บาท ไม่รวม Vat 7 %

*หมายเหตุุ - เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวม 2B1L ณ โรงแรมชั้นนำใกล้ BTS		  
         - ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

เว็บสำเร็จรูป
×