หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 120
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,862
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 123
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,256
PS-043 : เทคนิคในการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
(Overseas PurchasingTechniques วิทยากร

อ.มนตรี ยุวชาติ 
อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อการค้าระหว่างประเทศในภาครัฐ และเอกชนมามากกว่า 30 ปี
 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        การซื้อขายระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งหมายความถึงกิจกรรมด้านการค้าและการพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ การลงทุน การหมุนเวียนของเงินตราและการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ

        ในฐานะที่ท่านมีหน้าที่จัดซื้อ/ขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎเกณฑ์การปฏิบัติระหว่างประเทศที่มิให้ท่านหรือองค์กรของท้านมีความเสียเปรียบในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ 

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่2 - วันพฤหัสบดีที่          11  เมษายน             2567            โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่3 - วันพฤหัสบดีที่          20  มิถุนายน            2567            โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่4 - วันศุกร์ที่                   9  สิงหาคม             2567           โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่5 - วันพฤหัสบดีที่         10  ตุลาคม               2567           โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

รุ่นที่6 - วันพฤหัสบดีที่         19  ธันวาคม              2567          โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23/Zoom Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

1. การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

2. หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

3. สัญญาว่าด้วยการเงิน และการชำระราคาสินค้า

4. กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

5. สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ในการส่งมอบ/รับามอบสินค้าระหว่างประเทศ (Trade Terms)

6. สัญญารับขนของทางทะเลกับการค้าระหว่างประเทศ

7. เอกสารสัญญาในการขนส่งสินค้าทางทะเล

8. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

9. การทำความเข้าใจกับหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG)

10. ประเภทของหนังสือค้ำประกันที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

- Letter of Credit

- Bank Guarantee

- Performance Guarantees

- Bid Bond

- Documentary Collections

- Standby Letter of Guarantee - SBLC

- Proof of Funds Documents

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือค้ำประกัน และกฎหมายที่ใช้บังคับกับหนังสือค้ำประกันแต่ละประเภท


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติ หรือเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารที่ต้องการรู้ซึ้งถึงการจัดซื้อจัดชายสินค้าระหว่างประเทศ


ค่าอบรม
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%     รวมเป็น 4,601 บาท
(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท

PROMOTION !! 
หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท 
อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน 

วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
 
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%

 
เว็บสำเร็จรูป
×