หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินรายเดือน 2567
จัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
(PS / PS - Import &Export)
ปฏิทินรายเดือน 2567
ระบบคุณภาพ-ผลิตภาพ-บุคคล
(QS-PI-HR)
ตารางอบรมปี 2567 (Download/Print**)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
📢📣 รับสมัครพนักงาน
📌พนักงานขาย และการตลาด​ (Partime)​ 1​ ตำแหน่ง
- ​มีประสบการณ์การทำงาน 
หรือรางวัลผลงาน​ มีconnection
ที่ดี มีรางวัลการันตี

สนใจติดต่อ ☎️/
092-835-2953,092-775-5853
ผู้ชม
วันนี้ 139
เมื่อวาน 287
ทั้งหมด 301,881
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 142
เมื่อวาน 309
ทั้งหมด 342,275

PS-063 : ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า - ส่งออก

(Fundamental in Import-Export)


 วิทยากร

อ.อนันต์ วชิราวุฒิชัย (B.A ,M.MBA,…) ประสบการณ์ในงานจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี ในเรื่อง Purchasing Route / Procurement /  BOI & 19 Bis / Import & Export  / Logistic (ERP /MRP) 


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

         การนำเข้า และส่งออก  หรือ การนำเข้า สินค้าและบริการ จากต่างประเทศ และหรือ การส่งออก สินค้าและบริการไปยังต่างประเทศ ทั้ง 2 กระบวนการนี้คือ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) 
ทุกองค์กรสามารถเริ่มต้นธุรกิจระหว่างประเทศได้ ด้วยการมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) แต่การสื่อสารได้ ก็ถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น ในการเป็นผู้การนำเข้า และส่งออกได้ จำเป็นต้องมีความรู้ในหลายๆเรื่อง ที่ได้แก่ :
A. ศัพท์เทคนิค (Technical terms)  ที่เอามาใช้ในการสื่อสาร ซึ่งจะมีการใช้ตัวย่อ (Abbreviations) และมีความหมายเฉพาะที่ต้องศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้
B. กระบวนการในการสั่งซื้อ ,การขาย / การชำระเงิน / การขนส่ง ที่จะต้องปฏิบัติตามพิธีการที่เป็นสากล (international formality) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ และต้องสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้
C. สิทธิประโยชน์ด้านภาษี (Tax privilege) เพื่อให้ได้รับการลดหย่อน หรือยกเว้นในภาษีอากร ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สิทธิที่มีหลากหลายรูปแบบ 
D.ข้อควรระวัง และปัญหาในการทำงาน ที่ต้องรู้ก่อนดีกว่า การไปลองผิดลองถูก (ในห้องเรียนนี้ ผู้สอนจะแนะนำ ด้วยการแชร์ประสบการณ์จริง จากการทำงาน ที่มากกว่า 20 ปี)

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่3 - วันพุธที่             13 มีนาคม            2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่4 - วันศุกร์ที่           19 เมษายน           2567      โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่5 - วันอังคารที่        14 พฤษภาคม       2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่6 - วันอังคารที่        18 มิถุนายน          2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่7 - วันพุธที่             17 กรกฎาคม        2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่8 - วันพฤหัสบดีที่    15 สิงหาคม          2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่9 - วันพุธที่             18 กันยายน          2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่10 - วันศุกร์ที่         11 ตุลาคม            2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่11 - วันพุธที่           13 พฤศจิกายน     2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 
รุ่นที่12 - วันศุกร์ที่         13 ธันวาคม          2567     โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online 

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา เวลา 9.00 - 16.00 

1. International Trade  : องค์ประกอบของธุรกิจระหว่างประเทศ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Concern Party) 
2. Tax Privilege  : สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ คุณสามารถเอามาใช้ในการจัดซื้อ และการขาย ไปยังต่างประเทศได้ / แต่ละสิทธิประโยชน์มีเงื่อนไข และวิธีการอย่างไร ! (FTA / AFTA / RCEP / 19 bis / BOI / other)
3. Currency (สกุลเงิน) : สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศ  และการแก้ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate)
4. Payment Terms : ข้อตกลงในการชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องรู้ และเข้าใจ
5. Trade Obligation  : ข้อผูกผันทางการค้าต่างๆ เช่น  ข้อตกลงในการขนส่ง (Term of Delivery) / วิธีการขนส่ง (Mode of Shipment)  / การโอนความเสี่ยงภัย (Transfer of Risk) / ข้อกำหนดภายใต้ Incoterms 2020
6. Ordering Process & Document : วิธีการสั่งซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น RFQ / Quotation / Proforma Invoice  / Purchase Order
7. Shipping Document & Other Document : เอกสารในการนำเข้า/ส่งออก เป็นอย่างไร ? เพื่ออะไร ? เช่น Invoice / Packing List / Bill of Lading / Air Way Bill / County of Origin / Other Document
8. Letter of Credit (L/C)  : ข้อตกลงการชำระเงินแบบ L/C : มีวิธีการ / เงื่อนไข/ ข้อควรระวัง อย่างไร !
9. Management  : การบริหารจัดการ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด 

หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างไร และเหมาะกับใคร  :
>ท่านผู้บริหาร, ผู้จัดการแผนก , เจ้าของธุรกิจ SME ที่ไม่มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ หรือการขายไปต่างประเทศมาก่อน ท่านสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนนี้ ไปใช้วางระบบงานได้เลย
>พนักงานที่รับผิดชอบ งานจัดซื้อ / งานขาย ต่างประเทศอยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาขึ้นเป็น  Manager / Supervisor
>พนักงานเก่าและใหม่ ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ใน งานจัดซื้อ/งานขาย ต่างประเทศมาก่อน

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) 
ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)
PROMOTION !! หลักสูตรจัดซื้อ อบรม 2 ท่าน ท่านละ 3,900 บาท อบรม 3 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
อบรม 5 ท่าน ท่านละ 2,900 บาท หรือ 4 ท่านฟรี 1 ท่าน 
วิธีการชำระเงิน        
1. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย /โอนเงิน  บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )    
 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 892-2-16751-7 
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ 405-161066-6 
 ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กชีรังสิตคลอง 3 เลขที่ เลขที่ 936-0-22084-3
(พร้อมส่งสำเนาโอนเงินที่ E-mail ssr.qualitycenter@gmail.com และส่งจัดส่งใบหัก ณ ที่จ่าย
โดยใบเสร็จจะส่งมอบให้ทางไปรษณีย์หลังจากได้รับ Pay-in Slip การชำระเงิน )  
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 
สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200%


 
 
เว็บสำเร็จรูป
×