หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-001 : การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

(Lean Procurement Workshop)

 วิทยากร

 อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ


 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

- เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement
- สามารถวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในการบวนการจัดซื้อจัดหาและวิธีขจัดทิ้ง
- ทำให้เกิดแนวคิดหลากหลายเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 50 - วันอังคารที่     16 พฤษภาคม    2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 51 - วันศุกร์ที่        16 มิถุนายน       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 52 - วันจันทร์ที่      17 กรกฎาคม     2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 53 - วันพุธที่          16 สิงหาคม      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 54 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 55 - วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม        2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 56 - วันอังคารที่     14 พฤศจิกายน  2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 57 - วันพุธที่          13 ธันวาคม       2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อสัมมนา เวลา 9.00 - 16.00 

- แนวคิดของ Lean
- ขอบข่าย Purchasing, Procurement, P&S Management
- ความจำเป็นและประโยชน์ของ Lean Procurement
- ตัวอย่างของการทำให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีความ Lean
- หลักคิดในการวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ “ไม่ Lean”
- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
- ในวงจรการจัดซื้อจัดจ้างมีกิจกรรมใดบ้างที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า
- วิเคราะห์กิจกรรม ที่แม้ไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า แต่เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องมี
- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” ในวงจรจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ PR ถึง PO, PR ถึง GR, PR ถึง Payment
- วิเคราะห์ความ “ไม่ Lean” โดยใช้ข้อคิดจากความสูญเสีย 7 ประการ
- ข้อคิดในการใช้ ABC Analysis เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- ข้อคิดจาก Supply positioning เพื่อเพิ่มความ Lean ให้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- วิธีรับมือกับงานด่วนในการจัดซื้อว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัด Workshop อย่างไรในบริษัทของท่านเพื่อหาและขจัด waste ในกระบวนการ และนำไปสู่ Lean Procurement

ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM)
ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)
*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×