หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-062 : ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
(Purchasing Cost Saving Strategy)
 วิทยากร

วิทยากร :อ. จีรภา  คล้ายรัศมี Material Planning Manager, Hoya Lens Thailand Ltd

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

    การลดต้นทุนโดยการบีบราคาซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีใครสามารถทำซ้ำซากได้ตลอดไป เพื่อให้มั่นใจว่านักจัดซื้อสามารถที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับการพัฒนากิจการขององค์กรได้ในระยะยาว สิ่งที่นักจัดซื้อมือโปร ต้องให้ความสำคัญคือ ต้องวางยุทธศาสตร์ในการลดต้นทุนการจัดซื้อและว่าจ้าง ท่านต้องทราบว่า สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละชนิดที่ท่านจัดซื้อว่าจ้างอยู่นั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไร ตัวไหนมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด Short supply หรือมีผลกระทบต่อองค์กรของท่านอย่างไร มีมูลค่าการซื้อการจ้างปีละเท่าไร ท่านต้องจัดลำดับความ สำคัญของ สินค้า-วัตถุดิบ-บริการ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเลือกใช้กลยุทธ์การจัดซื้อและจัดหาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องกำหนดสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์ให้ถูกต้อง และดำเนินการตามยุทธศาสตร์การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านก็ได้ ซัพพลายเออร์ก็ได้ เป็นยุทธศาสตร์แบบ Win-Win Cost Saving

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 8 - วันอังคารที่      13 มิถุนายน     2566            แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่ 9 - วันพุธที่           12 กรกฎาคม    2566           แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่10- วันพฤหัสบดีที่  10 สิงหาคม     2566            แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่11- วันศุกร์ที่          15 กันยายน     2566            แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่12- วันพุธที่           11 ตุลาคม       2566            แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online
รุ่นที่13- วันอังคารที่      14 พฤศจิกายน 2566           แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (09.00 - 12.00 น.)

•  วิธีการนำ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้าง

•  วิธีเลือกยุทธศาสตร์การจัดซื้อและว่าจ้างให้เหมาะสมสำหรับสินค้า-วัตถุดิบ-บริการ แต่ละประเภท

•  สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้นักจัดซื้อแต่ละแบบให้ถูกต้อง

•  สินค้าและบริการแต่ละประเภท ต้องเลือกใช้ซัพพลายเออร์แต่ละแบบให้ถูกต้อง

•  การวางยุทธศาสตร์เพื่อกำหนด Supplier Relationship Management

•  การเลือก Supplier Relationship Management ให้เหมาะสมกับ Supply Positioning Model

•  สรุปยุทธศาสตร์การลดต้นทุน 

•  ตัวอย่างการลดต้นทุน


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท

(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%  รวมเป็น 4,601 บาท 

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×