หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรม
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน ตุลาคม 2564
( อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom )

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตร

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 2 ต.ค. 64

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 4 ต.ค. 64

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 5 ต.ค. 64

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 6 ต.ค. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 7 ต.ค. 64

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 8 ต.ค. 64

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

ส. 9 ต.ค. 64

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

3,000.00

จ. 11 ต.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

อ. 12 ต.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 12 ต.ค. 64

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

พฤ. 14 ต.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 14 ต.ค. 64

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 15 ต.ค. 64

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ส. 16 ต.ค. 64

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

จ. 18 ต.ค. 64

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

จ. 18 ต.ค. 64

จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 19 ต.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

อ. 19 ต.ค. 64

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พ. 20 ต.ค. 64

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 21 ต.ค. 64

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. จันทรา

3,000.00

จ. 25 ต.ค. 64

บทบาทงานจัดซื้อจัดหาในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

จ. 25 ต.ค. 64

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤติ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

อ. เชี่ยวชาญ

1,300.00

อ. 26 ต.ค. 64

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ออนไลน์ผ่าน Zoom - เต็มวัน)

อ. จันทรา

3,000.00

พ. 27 ต.ค. 64

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

พฤ. 28 ต.ค. 64

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ® 2020 (ออนไลน์ผ่าน Zoom-ครึ่งวัน)

อ. จันทรา

1,500.00

พฤ. 28 ต.ค. 64

ารประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

อ. เชี่ยวชาญ

3,000.00

ศ. 29 ต.ค. 64

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ธีรทูล

1,300.00

ศ. 29 ต.ค. 64

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM)          

อ. กมลทิพย์

3,000.00

ส. 30 ต.ค. 64

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (Zoom ออนไลน์ - ครึ่งวัน)

อ.ปัลลพ

1,300.00

 

 

 

 

 

 


เว็บสำเร็จรูป
×