หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

PS-007 : การบริหารการรับ-จ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Management of receiving and distributing materials and products efficiently )


 วิทยากร

อ.รมณีย์ กองแก้ว
M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. 
: A18126/151/2016 Certi.,
IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011, ISO 14001 ….etc. )
         
         ประสบการณ์การทำงานร่วม 18 ปีในบริษัทชั้นนำที่ผลิตชุดประกอบโคมไฟชิ้นส่วนยานยนต์มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ, ลดต้นทุนการผลิต, DOE, การออกแบบฟอร์มการทำงาน, การสร้างจิตสำนึกในคุณภาพ, การปรับปรุงคุณภาพงานด้วย QCC 7 Tools, การวิเคราะห์ และตัดสินใจด้าย เทคนิค Why Why , การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนพัฒนา-ประเมิน-คัดเลือก Supplier, ตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อมของฝ่ายผลิต และฝ่ายจัดซื้อ, คณะกรรมการ QCC ในการประเมิน และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับองค์กร
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับภาครัฐ-เอกชน ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs, การส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสสว.ร่วมกับทางสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้า, การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG, โครงการให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบลีน เพื่อลดการใช้พลังงาน,โครงการเสริมจุดแข็ง แปลงประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกิจ เป็นต้น

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

           การรู้ถึงสถานณการ์คำสั่งซื้อในแต่ละวัน เป็นก้าวแรกของการควบคุมกการรับ-จ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การควบคุมจะขาดไม่ได้ซื่งการควบคุม ซึ่งในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างในเรื่องของเงินลงทุน หรืองบประมาณ และบางครั้งการบริหารจัดการที่ดีก็ไม่ต้องการงบประมาณที่สูง

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 3-วัน
พฤหัสบดีที่          18 พฤษภาคม   2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่ 4-วันอังคารที่              20 มิถุนายน      2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่ 5-วันพุธที่                   19 กรกฎาคม    2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่ 6-วันจันทร์ที่               28 สิงหาคม      2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่ 7-วันจันทร์ที่               28 กันยายน      2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่ 8-วันพุธที่                   25 ตุลาคม        2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM
รุ่นที่ 9-วันพุธที่                   15 พฤศจิกายน  2566    (เวลา 09.00 - 16.00 น.) โรงแรมโนโวเทล ( สุขุมวิท 20) /Online ZOOM

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00

1. การบริหารการรับ-จ่ายวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

a. ตรวจสอบความถูกต้อง ของวัตถุดิบ และสินค้า
b. การจัดการกรณีต้องการใช้แบบเร่งด่วน
c. การตรวจรับวัตถุดิบเข้าพื้นที่จัดเก็บ        
d. การควบดูแลรักษาคุณภาพ
e. การจัดทำรายงาน เพื่อนำเสนอสู่ผู้บริหาร

2. การประยุุกต์ใช้ภายใต้แบบฟอร์มพื้นฐาน 

3. การประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิด 5 ส

4. การบริหารจัดการ และควบคุมแบบภพรวม ที่ถูกใจผู้บริหาร OC PC DC

a. Order Control
b. Production Control
c. Delivery Controls 

5. แนวทางการกำหนดพื้นที่ / LAYOUT ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. เทคนิคการบริหารจัดการความเคลื่อนไหวของสินค้า และวัตถุดิบ (ABC strategy)


แนะแนวทางการฝึกอบรม : ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ประกอบการทำ Workshop


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท
***หมายเหตุุ - ใบเสร็จค่าลงทะเบียนสามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×