หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-003 : กลยุทธ์ในการสื่อสารและการสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ (Communicating Strategy and Team Building)

 วิทยากร

Dr. T. Thongpoon


Education Background:
2010 – 2015          Ph.D. of Industrial Engineering 
                              From Ubon Ratchathani University
2006 – 2008          Master’s Degree of Engineering Management, GPA 3.85
                              From Kasetsart University
1998 – 2002          Bachelor’s Degree of Industrial Engineering, GPA 3.42
                              From Ubon Ratchathani University
 • ประสบความสำเร็จในการจัดวางโครงร่างทั้งโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและจัดระเบียบวัสดุ
 • ดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตที่คลังสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในสายการผลิตและลดสินค้าคงคลัง 

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งบทบาทของผู้นำที่มีผลกระทบกับการสื่อสารต่อทีมงาน และให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่รวมทั้งเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการหรือนโยบายขององค์กรได้ เช่นพนักงานร่วมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพด้วยกิจกรรม “QCC” อีกทั้งพนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการความรู้และชุมชนแนวปฏิบัติ” (Knowledge Management & Community of Practice) ว่ามีแนวคิดและแนวทางอย่างไรในการดำเนินการ รวมทั้งมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาองค์กร

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


 

 หัวข้อสัมมนา

ระยะเวลาการสัมมนา : อบรม 2 วัน (9.00-16.00)

หัวข้อการสัมมนา      

Day One

  09.00-12.00      - Leader Development Guide

       13.00-16.00  - Team Building Workshop (Lego Game)

                                 - Wrap Up

                              

Day Two

       09.00-12.00       - Daily Communication of KPI’s 

       13.00-16.00  - Leader Daily Meeting Workshop (Leader Visual Board)

                                 - Wrap Upเว็บสำเร็จรูป
×