หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (ออนไลน์ผ่าน Zoom)
Purchasing Negotiation Technique

 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

• เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูปแบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้
• เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• เพื่อเข้าใจวิธีเจรจาต่อรองเป็นทีม

 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 2                   วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564                (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
รุ่นที่ 4                   วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564                      (เวลา 09.00 - 16.00 น.)

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 12.00 น.)

• แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง (The correct concept of negotiation process) • เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่ (How to do a win-win negotiation) • การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (How to avoid deadlock) • ในวงการซื้อขาย ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ (Supplier perception matrix) • การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง (Goal and plan in the negotiation process) • ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Techniques of asking questions and active listening) • ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละช่วงของการเจรจา (Do and don’t in each stage of negotiation) • เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ (Various types of negotiators) • การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์ (Negotiating through telephone) • การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม (How to set up a team) • เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ (Persuasion techniques) • การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง (Strategic negotiating by SWOT analysis) • ถาม-ตอบปัญหา (Q&A)


อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ ID Line : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


ID Line : 0928352953

เว็บสำเร็จรูป
×