หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 88
เมื่อวาน 197
ทั้งหมด 203,727
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 103
เมื่อวาน 216
ทั้งหมด 231,915
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน สิงหาคม 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน


พฤ. 24 ส.ค. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

3,900/2,500

ศ. 25 ส.ค. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

3,900/2,500

ส. 26 ส.ค. 66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ. 29 ส.ค. 66

QS-017 : เทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน


จ.28-29ส.ค.66

HR-041 : การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในภาคปฎิบัติ (2 วัน)

อ.สมบัติ

3,900.00

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน


พฤ.24 ส.ค. 66

PI-013 : การลดต้นทุนด้วยระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและการแก้ปัญหา

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900.00

พฤ.24 ส.ค. 66

PI-065 : การลดผลกระทบของกระบวนการโดยใช้เทคนิค Lean Six Sigma

อ.ทรงพล

3,900/2,500

จ.28 ส.ค. 66

PI-003 : การบริหารงานแบบลีน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของงาน

อ.พงศ์สิทธิ์

3,900/2,500

จ.28 ส.ค. 66

PI-066 : พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามวิถีลีนไคเซ็น

อ.โกศล

3,900/2,500

จ.28 ส.ค. 66

PI-005 : เทคนิคการผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ถูกใจผู้บริหาร

อ.รมณีย์

3,900/2,500

อ.29 ส.ค. 66

PI-006 : การบริหารจัดการ 4M เพื่อความมีประสิทธิผลของโครงการ

อ.โกศล,รมณีย์

4,300.00

พฤ.31ส.ค. 66

PI-054: การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

3,900/2,500


 
เว็บสำเร็จรูป
×