" สวัสดี​ปีฉลู​ค่ะทุกท่าน​ ปี​นี้​ทางบริษัท​เอส​เอสอาร์​ ควอ​ลิตี้​ เซ็นเตอร์​ ( ไทยแลนด์​)​ และทีมงานมีปรับหลักสูตร​ใหม่​เป็น​แบบออนไลน์​สำ​หรับ​ เดือน​มกราคม​ และเดือน​ กุมภาพันธ์​ 2564" ​

หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

QS-025 : ประเด็นสิ่งแวดล้อมในระบบ ISO 14001:2015

( ISO 14001:2015 Environmental Aspects )

       
 วิทยากร


 Constructor : B.Pornprapa

• Bachelor of Science Chulalongkorn University
• Master of Environmental Engineering – Kasertsart University 
• Consultant and auditing in the areas of ISO 9001,  ISO 14001, TIS/OHSAS 18001
• Successfully completed the ISO 9001, ISO 14001, and TIS/OHSAS 18001  Registered Assessor / Lead Assessor courses

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ โดยละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ในการกำหนดและประเมินประเด็นสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects and Impacts) และมุมมองด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ สำหรับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร   ตลอดจนทราบแนวทางการกำหนดมาตรการในการควบคุมประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ 

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

 รายละเอียด


รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม


  
 รุ่นที่  - วันพฤหัสบดีที่11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันอังคารที่20 เมษายน 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันพุธที่16 มิถุนายน 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันพฤหัสบดีที่19 สิงหาคม 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันศุกร์ที่15ตุลาคม2564  เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
 รุ่นที่  - วันอังคารที่21 ธันวาคม 2564   เวลา 09.00 - 16.00 น. โรงแรมเชนต์เจมส์
      
      
      

 หัวข้อสัมมนา

เวลา 9.00 - 16.00 

1.     การทำความเข้าใจความหมายของประเด็นสิ่งแวดล้อม ลักษณะปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Impacts)

2.     การอธิบายของข้อกำหนด ISO 14001:2015 หัวข้อ 6.1.2 ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

3.     การประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในมุมมองวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ พร้อมการตัวอย่าง

4.     ขั้นตอนการระบุกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ

5.     ขั้นตอนการระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมการตัวอย่าง

6.     ขั้นตอนการประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญพร้อมการตัวอย่าง

7.     เทคนิคการประเมินด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

8.     เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

9.     เทคนิคการกำหนดมาตรการควบคุมประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ และการเชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10.  เทคนิคการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม และข้อบกพร่องที่มักจะพบจากการตรวจประเมินเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

 

Workshop:

 

 

-  การระบุและประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดลำดับความสำคัญ

     

-  การกำหนดมาตรการควบคุมประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ


ท่านละ 2,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,103 บาท

*หมายเหตุ  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % ได้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


 
เว็บสำเร็จรูป
×