หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-065 : ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
Complete INCOTERMS ® 2020 International Trade Conditions
 วิทยากร

วิทยากร :อ. จันทรา สิงหพันธุ ปัจจุบัน : วิทยากรอิสระ และที่ปรึกษาของบริษัทหลายแห่ง งานในอดีต *PATKOL PUBLIC CO., LTD, - Consultant Supply Chain Department (PK Group) * PATKOL MANUFACTURING CO., LTD. - Procurement & Forwarding Division Manager - Supply Chain Department

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

       เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับ Incoterms version 2020 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563
       ผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการ Logistics, Procurement, Purchasing, Sourcing, Planning, Import-Export, Costing หรือผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 26 - วันอังคารที่     23 พฤษภาคม  2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 27 - วันอังคารที่     20 มิถุนายน     2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 28 - วันพุธที่          26 กรกฎาคม   2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 29 - วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม     2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 30 - วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน     2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 31 - วันพุธที่          18 ตุลาคม       2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 32 - วันศุกร์ที่        17 พฤศจิกายน 2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 33 - วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม     2566        โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

1.ประวัติและความเป็นมาของ INCOTERMS

2.เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจาก Version 2010 เป็น 2020

3.ความหมายและความสำคัญของแต่ละเงื่อนไข

4.แนวทางการเลือกใช้ INCOTERMS ให้เหมาะสม

5.ข้อควรระวังในแต่ละเงื่อนไขใหม่

6.ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

7.กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรจะเปลี่ยนไปหรือไม่

8.ช่องการนำเข้าตามกฎหมายศุลกากร

9.ภาษีใดบ้างที่ต้องชำระขณะนำเข้าหรือส่งออก

10.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

11.หลักเกณฑ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัย

12.การคำนวณเบี้ยประกันภัย

13.ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

14.การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายในต่างประเทศ

15.การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

16.ถาม-ตอบ (ถ้ามี)


(Zoom - Online) ราคาท่านละ 3,300 บาท + VAT 7%  รวมเป็น 3,531 บาท
(Hotel - Onsite) ราคาท่านละ 4,300 บาท + Vat 7%    รวมเป็น 4,601 บาท

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×