หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฎิทินจัดซื้อ (Public Training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ปฎิทิน QS- PI - HR (Public training)
Click เลือกวันลงทะเบียนได้ทันที )
ตารางอบรมประจำปี 2564
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน มิถุนายน 2564

วันที่จัดอบรม

ระบบคุณภาพ (Quality System)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

. 14  มิ.. 64

QS – 009 : การตรวจติดตามภายในที่มุ่งเน้นกระบวนการ และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์

.รมณีย์

2,900.00

. 16 มิ.. 64

QS-025 : ประเด็นสิ่งแวดล้อมในระบบ ISO 14001:2015

.พรประภา

2,900.00

. 16 มิ.. 64

QS-028 : การจัดการความรู้ตามข้อกำหนด ISO 30401:2018 และการนำไปใช้

.รมณีย์

2,900.00

. 22 มิ.. 64

QS-016 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพสำหรับองค์กร

.รมณีย์

3,900.00

. 25 มิ.. 64

QS – 004  : การวิเคราะห์ระบบการวัด

.ทรงพล

2,900.00

. 28 มิ.. 64

QS-019 : เทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

.รมณีย์

3,900.00

. 30 มิ.. 64

QS – 003  :  ข้อกำหนด IATF 16949 และการนำไปใช้งาน

.รมณีย์

2,900.00

In-House Training Only

QS-001  :  ข้อกำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 2015 และการนำไปใช้

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-002 : แนวทางการบริหารการตรวจติดตามภายในตามข้อกำหนด ISO 19011

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS – 005  : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง ( 2 วัน )

.เทวินทร์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS – 013  :  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้  ( 2 วัน )

.พรประภา

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-012 เทคนิคการออกแบบ Check List เพื่อการตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพ

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-017 : การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-015  :  เทคนิคการบริหารจัดการงานเอกสาร และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-023  :  การตรวจติดตามเพื่อพัฒนาผู้ขาย   ( 2 วัน )

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-024  :  การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015    ( 2 วัน )

.พรประภา

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-026  :  การปิดประเด็นข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหา

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-027  :  การจัดการเชิงบูรณาการตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ

.รมณีย์

In-House Training Only

In-House Training Only

QS-029 ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

.รมณีย์

In-House Training Only


เว็บสำเร็จรูป
×