หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน /Hotel
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน เมษายน 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ. 10 เม.ย. 66

QS-036 : ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

อ.รมณีย์

4,900/3,000

อ. 11 เม.ย. 66

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พ. 12 เม.ย. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

2,900/2,000

ศ. 21 เม.ย. 66

QS-023 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier 

อ.รมณีย์

2,900/2,000

ส.22 เม.ย.66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ.พงศ์สิทธิ์,รมณีย์

2,900/2,000

อ. 25 เม.ย. 66

QS-031 : เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ ทำไม ทำไม

อ.ทรงพล

2,900/2,000

พฤ.27 เม.ย.66

QS-017 : เทคนิคการควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.รมณีย์

2,900/2,000

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 26 เม.ย. 66

HR-028 : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ

อ.รมณีย์

3,900/3,000

 

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ส. 8 เม.ย. 66

PI-055 : 5ส. เพื่อความปลอดภัยในที่ทำงาน

อ.พงศ์สิทธิ์

2,900/2,000

พ. 19 เม.ย. 66

PI-008 : การปรับเรียบการผลิต

อ.ทรงพล

3,900/2,500

ศ. 21 เม.ย. 66

PI-056 : เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.27 เม.ย.66

PI-044 : การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้น และลดต้นทุน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

ส. 29 เม.ย. 66

PI-052 : การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ.รมณีย์

3,900/2,500

เว็บสำเร็จรูป
×