หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
แผนที่โรงแรม
ประวัติวิทยากร

HR-018 : เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( Techniques for writing work procedures ) 


 วิทยากร

คุณรมณีย์ กองแก้ว M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )

วิทยากรมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ในด้านการออกแบบการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหางาน การออกแบบเอกสารให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ การสร้างคุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทำงาน การแก้ไขและป้องกันปัญหา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น QCC Activity  , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชั้นนำที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทั้งในองค์กรและSupplier

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

        หลายองค์กรที่จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่ทราบถึงแนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการทำงาน เขียนอย่างไรที่ได้ประโยชน์ในการทำงานอย่างแท้จริง งานไหนที่ต้องการความละเอียดในการการทำงาน งานไหนที่ต้องการทราบการทำงานเพียงคร่าว ๆ  ทั้งนี้ต้องอาศัยทักษะในการเขียนเพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ ลดความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือของเสีย เท่ากับ  0 


 รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา      

เวลา 09.00 – 16.00 น.


* ความสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

* ประโยชน์ของเอกสารวิธีปฏิบัติงาน

* รูปแบบการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ข้อความทั้งหมด (Wording) 

2. ตาราง (Table) 

3. แผนภูมิจำลอง (Model) 

4. ผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)

5. แบบผสมผสาน

* เทคนิคในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

* ผลเสียของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยขาดการคำนึงถึงการใช้งานจริง


ลักษณะการบรรยาย

บรรยายและถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop)  


ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

พิเศษ ! อบรม 3 ท่านขึ้นไป มอบส่วนลดท่านละ 400 บาท


*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5 % ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %เว็บสำเร็จรูป
×