หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตรจัดซื้อ
อบรมออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านระบบคุณภาพและอื่น ๆ
อบรมออนไลน์ผ่าน /Hotel
ตารางอบรมประจำปี 2565
(Download)
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤษภาคม 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

อ. 9 พ.ค. 66

QS-005 : การวิเคราะห์ผลกระทบและข้อบกพร่อง

อ.ทรงพล

2,900/2,000

พ. 10 พ.ค. 66

QS-032 : การตรวจสอบกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์โดย VDA 6.3,6.5

อ.ทรงพล

2,900/2,000

พฤ.11 พ.ค.66

QS-035 : การตรวจประเมินกระบวนการตามมาตรฐาน VDA 6.3

อ.พงศ์สิทธิ์,รมณีย์

2,900/2,000

ศ. 12 พ.ค. 66

QS-037 : การตรวจสอบภายในแบบรวมระบบ ISO14001&45001

อ.พรประภา

2,900/2,000

อ. 16 พ.ค. 66

QS-001 : ข้อกำหนด ISO9001 และการนำไปใช้

อ.รมณีย์

2,900/2,000

อ. 23 พ.ค. 66

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พ. 24 พ.ค. 66

QS-023 : การตรวจติดตามเพื่อพัฒนา Supplier 

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พฤ.25 พ.ค.66

QS-022 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

2,900/2,000

อ. 30 พ.ค. 66

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,900/2,000

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 12 พ.ค. 66

HR-032 :  การจัดการ ตามแนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

อ.วรรณี

2,900/2,000

ศ. 19 พ.ค. 66

HR-024 : การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

อ.ชิษณกัญ

3,900/3,000

 

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

จ. 8 พ.ค. 66

PI-019 : Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ.ทรงพล

3,900/2,500

ส.13 พ.ค. 66

PI-059  พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

อ.พงศ์สิทธิ์

3,900/2,500

พ. 17 พ.ค. 66

PI-051 : เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,900/2,500

พฤ.18 พ.ค.66

PI-001 : การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ.ทรงพล

2,900/2,000

พ. 24 พ.ค. 66

PI-020 : เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,900/2,500

ส. 27 พ.ค.66

PI-057 : ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ

อ.พงศ์สิทธิ์

3,900/2,500

เว็บสำเร็จรูป
×