หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
ผู้ชม
วันนี้ 127
เมื่อวาน 197
ทั้งหมด 203,766
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 143
เมื่อวาน 216
ทั้งหมด 231,955
ปฎิทินฝึกอบรม (Public Training) ของเดือน พฤษภาคม 2566
( Hotel​/Zoom )​

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านระบบคุณภาพ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พฤ.18 พ.ค.66

QS-013 : การทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO14001:2015

อ.พรประภา

2,900/2,000

ศ. 19 พ.ค. 66

QS-003 : ข้อกำหนด IATF16949 และการนำไปใช้งาน

อ.รมณีย์

2,900/2,000

ศ. 19 พ.ค. 66

QS-040 : รวมระบบ ISO14001&45001 และการนำไปใช้

อ.พรประภา

2,900/2,000

ส. 20 พ.ค. 66

QS-041 : ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ การประยุกต์ใช้

อ.พงศ์สิทธิ์

2,900/2,000

อ. 23 พ.ค. 66

QS-029 : ข้อกำหนด ISO 9001 และเทคนิคการคิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง

อ.รมณีย์

2,900/2,000

พฤ.25 พ.ค.66

QS-022 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับ IATF 16949 และ ISO 9001

อ.ทรงพล

2,900/2,000

ส. 27 พ.ค. 66

QS-041 : ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ การประยุกต์ใช้

อ.พงศ์สิทธิ์

2,900/2,000

อ. 30 พ.ค. 66

QS-033 : เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016

อ.รมณีย์

3,500/2,500

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Zoom)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

ศ. 19 พ.ค. 66

HR-033 :  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

อ.ชิษณกัญ

3,900/3,000

วันที่จัดอบรม

ชื่อหลักสูตรด้านการผลิตภาพการผลิต (Productivity)

วิทยากร

ราคา/ท่าน

พ. 17 พ.ค. 66

PI-051 : เทคนิคการบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

อ.รมณีย์

3,500.00

พ. 17 พ.ค. 66

PI-063 : แนวทางปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์

อ.อนันต์

3,500.00

พฤ.18 พ.ค.66

PI-001 : การตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

อ.ทรงพล

3,500.00

ศ.19 พ.ค.66

PI-061 : การวางแผนและควบคุมการผลิตสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

อ.โกศล

3,900/2,500

พ. 24 พ.ค. 66

PI-020 : เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

อ.พิทักษ์พงษ์

3,500.00

พ. 24 พ.ค. 66

PI-060 : การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อ.อนันต์

3,500.00

พฤ. 25 พ.ค.66

PI-046: การปฎิรูปสู่ระบบองค์กรลีนยุค 4.0 (Lean Enterprise System)

อ.โกศล

4,300/3,300

ส. 27 พ.ค.66

PI-054: การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

4,300/3,300

ส. 27 พ.ค.66

PI-057 : ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ

อ.รมณีย์

3,500.00

ส. 27 พ.ค.66

PI-054: การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ

อ.โกศล

4,300/3,300

 
เว็บสำเร็จรูป
×