หมวดหลักสูตร
Click ที่หลักสูตรลงทะเบียนได้ทันที )
ปฏิทินจัดซื้อ/นำเข้า-ส่งออก
Hotel(BTS)/ออนไลน์ผ่าน 
ปฏิทินหลักสูตร
ระบบคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ และอื่น ๆ
Hotel(BTS) / ออนไลน์ผ่าน 
ตารางอบรมประจำปี 2566
(Download)
แผนที่โรงแรม (ใกล้ BTS)
ประวัติวิทยากร (บางส่วน)
แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
PS-027 : การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively
 วิทยากร

วิทยากร :อ. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M., A.P.P., MCIPS ผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมคนแรก ของสมาคมจัดซื้อฯ

 รายละเอียดคอร์ส

โดยรวม

       MRO คือ Maintenance, Repair, and Operating supplies หมายถึงสิ่งของที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปฏิบัติ การ เพื่อให้การทำงานของฝ่ายผลิตดำเนินไปได้ตามที่ต้องการอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น อะไหล่ เป็นต้นส่วน Office supplies นั้นคืออุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม กาแฟ กระดาษทิชชู อันเป็นสิ่งสนับสนุนให้ปฏิบัติการในสำนักงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรามักเรียกกันว่า Stationery ทั้ง MRO และ Office Supplies เป็นอุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติการหลักของบริษัท หากบริหารจัดการไม่ดีพอก็จะทำให้ปฏิบัติการหลักสะดุดหรือเสียหาย หรืออาจมีสต็อกเก็บไว้มากมายเกินความจำเป็น สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นกองหลัง ในขณะที่สิน ค้าและบริการของบริษัทคือกองหน้า หากกองหลังไม่ดี ก็ยากที่กองหน้าจะไปต่อสู้กับคู่แข่งได้

รายละเอียด

รุ่น วันเวลา สถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 64 - วันพฤหัสบดีที่   8 มิถุนายน      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 65 - วันศุกร์ที่           7 กรกฎาคม    2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 66 - วันอังคารที่       8 สิงหาคม      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 67 - วันศุกร์ที่          8  กันยายน      2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 68 - วันอังคารที่     10 ตุลาคม        2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online
รุ่นที่ 69 - วันจันทร์ที่      20 พฤศจิกายน  2566 - / โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 / ZOOM Online

 หัวข้อสัมมนา

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)


• เรียนรู้ Supply Positioning Model เพื่อจัดแบ่งตามความเสี่ยงและงบประมาณของสิ่งที่จะซื้อ

• จะหาซื้อของได้จากที่ไหนบ้าง  ☑ งานนิทรรศการ  ☑ อินเตอร์เน็ต  ☑ แค็ตตาล็อกและวารสารทางการค้า 

  ☑ หอการค้า  ☑ ปากต่อปาก  ☑ ตัวเอง

• การจัดทำ Supplier list แตกต่างจาก Approved Vendor List (AVL)

• รู้จักเลือกใช้การจัดซื้อวิธีต่างๆ ให้เหมาะสม

   ☑ Blanket order              ☑ Call-off contract                  ☑ Consignment purchasing

   ☑ Fixed contract             ☑ Hand-to-mouth buying        ☑Online Purchasing

   ☑ Open-ended order      ☑ Standing order                    ☑ Stockless purchasing

   ☑ Systems contracting   ☑ Travelling purchase requisition    

• แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกอะไหล่ในกรณีต่างกัน

   ☑ Consumable spares            ☑ Replacement spares     ☑ Insurance spares  

   ☑ Preventive maintenance  ☑ Corrective maintenance

• แนวคิดการซื้อแบบ Just-in-case เทียบกับ Just-in-time และข้อคิดเกี่ยวกับ Service Level

• เรียนรู้ Pareto (ABC) Analysis เพื่อจัดลำดับความสิ้นเปลืองของงบประมาณการซื้อ

• เรียนรู้ VED Analysis เพื่อจัดลำดับปัญหาความยุ่งยากเมื่อของไม่พอใช้

• เรียนรู้ SDE Analysis เพื่อจัดลำดับปัญหาความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา

• มองภาพ 3 มิติของ ABC-VED-SDE เพื่อวางแผนในการจัดซื้อจัดหา

• การกำหนดรหัสพัสดุเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ำซ้อน

• ประโยชน์ของ Standardization

• หลักคิดในการซื้อกับการเช่า อย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน


ท่านละ 3,300 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,531 บาท (Online ZOOM) ท่านละ 4,300 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,601 บาท (Onsite Hotel)

รับชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น เงื่อนไขการอบรม... ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

*หมายเหตุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Scan QR Code หรือใช้ LINE Number : 0928352953

(โปรด add เพิ่มเพื่อน เพื่อการสมัครและรับรหัสการเข้าอบรม)

เงื่อนไขในการอบรม

  • ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำเอาไปเผยแพร่


บริษัท เอสเอสอาร์ ควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

29/266 หมู่2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135557007911


Tel. : 02-102-1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 , Fax. : 02-569 6537 


E-mail : ssr.qualitycenter@gmail.com , Web. : www.ssrqualitycenter.com


LINE Number : 0928352953


เว็บสำเร็จรูป
×